Alternativ og supplerende kommunikasjon - ASK

Langemyr skole har ASK som sitt hovedsatsingsområde. Alternativ eller supplerende kommunikasjon kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til.

  • Aktuelle problemstillinger knyttet til elever som bruker ASK
  • Kjennskap til "det nære språket", ulike snakkebøker, øyepeketavle, tematavler, grafiske symboler, konkreter og fotografier
  • Kjennskap til ulike hjelpemidler; PODD, Rolltalk, MyTobii, Grid og annen programvare eller apper for kommunikasjon
  • Kjennskap til kurs og andre nettsteder som handler om ASK

Kontaktperson:
Bjørn Holter 
bjorn.holter@grimstad.kommune.no