Dysleksivennlig voksenopplæring

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad oppfyller kriteriene til en dysleksivennlig skole.

Vi er stolte over at Dysleksi Norge sertifiserte Kvalifiseringstjenesten i Grimstad som en dysleksivennlig voksenopplæring i januar 2015.  Vi er den første dysleksivennlige voksenopplæringen i Norge.

Hva vil det si å være en dysleksivennlig voksenopplæring?

Dysleksi Norge har satt opp egne kriterier som grunn- og videregående skoler må oppfylle for å få denne betegnelsen. Vi var selv med å utarbeide kriteriene for å bli en dysleksivennlig voksenopplæring.  

Siden oppstart av sertifiseringsarbeidet i 2005, er det per februar 2023, 153 skoler som er sertifisert.

Viktige satsingsområder hos oss er:

  • Kompetanseheving av lærerne på områdene: lese- og skrivevansker (LSV) og IKT-hjelpemidler.
  • Jobbe for at skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff.
  • Ha et inkluderende og aksepterende læringsmiljø.
  • Systemer for kartlegging av elever ved bruk av tilpassede kartlegginger som også er egnet for minoritetsspråklige.
  • Ha prosedyrer for å sette inn passende tiltak for elever som ligger etter/strever i lese- og skriveutviklingen.
  • Bruk av effektive dysleksivennlige metoder i undervisningen.
  • Jobbe for at alle elever skal oppleve seg forstått og respektert, uavhengig av mestringsgrad og oppnådde resultater.
  • God informasjon til deltageren selv, om hva som er skolens plan for oppfølging av deltageren.
  • Tilrettelegging av prøver og eksamener som er tilpasset behovene til den enkelte.

Mer informasjon om dysleksivennlig skole