Bostøtte

Elektronisk søknad på Husbankens nettside 

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken gjør vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Kan jeg få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
På nettsidene til Husbanken finner du informasjon om hvem som kan få bostøtte

Slik søker du bostøtte

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk.
Informasjon på Husbankens nettsider om hvordan du søker om bostøtte

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hva skjer videre?

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. Etter 3 måneder med for høy inntekt, vil bostøtten automatisk stoppe, og du må evt. søke på nytt.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
Les mer om hvilke endringer du må melde fra om.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
På Husbankens nettsider kan du lese mer om hvordan du klager på vedtak.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk