Dødsfall og gravferd

I Grimstad kommune er det Grimstad kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassforvaltningen på vegne av alle innbyggerne. Gravplassmyndigheten i Grimstad forvalter dette ansvaret, og betjener alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilknytning.

Lenke til Grimstad kirkelige fellesråd