Dødsfall og gravferd

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandling uavhengig av om de hvilket tros- eller livssynsamfunn de tilhører.

De fleste av de offentlige gravplassene forvaltes av Den norske kirke v/kirkelig fellesråd i den enkelte kommune. De tjenestene som kirkelig fellesråd tilbyr alle innbyggere omfatter kistegravlegging, kremasjon og andre forhold ved selve gravplassen (urnenedsettelse, gravminner, gravstell, gravregister, feste av graver mv).

I Grimstad kommune er det Grimstad kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassforvaltningen. 
Lenke til kirkevergen i Grimstad

Priser

Priser fra 1/1-2024
Gravplass - priser 2024
Type avgift Pris
Festeavgift per grav per år 360
Navnet minnelund inkl. navneskilt og 20 års stell 8000
Nytt navneskilt i navnet minnelund 6500
Navnet minnelund inkl. navneskilt for utenbysboende og 20 års stell 9500
Fornying av plass på minnesmerket etter 20 år + stell pr.år 100

Se full prisoversikt (PDF, 108 kB)