Demensvennlig kommune

Grimstad kommune har signert en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn.  

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Hvis alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli enklere for alle som er berørt av denne sykdommen.

Tilbud om kurs

I samarbeid med Nasjonalforeningen ønsker Grimstad kommune at ansatte i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demenssykdom.

Grimstad kommune tilbyr kurs 1-1,5 timer. Det er bare å ta kontakt, så kommer vi til din arbeidsplass/forening!