Voksenskolen for personer med demens

Hva er voksenskolen?

Voksenskolen er et aktivitetstilbud

 • til deg som har en demenssykdom
 • til deg som ønsker å trene hukommelsen
 • til deg som ønsker å ivareta dagliglivets funksjoner så lenge som mulig
 • til deg som ønsker kunnskap om demens, utveksle erfaringer og treffe likesinnede
 • til deg som ønsker fysisk aktivitet

Voksenskolens mål

 • Vedlikeholde eksisterende funksjoner
 • At den enkelte skal oppleve mestring i hverdagen
 • Bidra til bedre livskvalitet
 • Erfaringsdeling

Skoledagens innhold

 • Kognitiv trening
 • Fysisk aktivitet
 • Sosialt samvær
 • Nyheter
 • Lunsj med fokus på ADL-trening og ernæring 

Les mer om voksenskolen 

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Adresse
I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad.