Voksenskolen for personer med demens

Hva er voksenskolen?

Voksenskolen er en brukerskole og et aktivitetstilbud:

 • til deg som har en demenssykdom
 • til deg som ønsker å trene hukommelsen
 • til deg som ønsker å ivareta dagliglivets funksjoner så lenge som mulig
 • til deg som ønsker kunnskap om demens, utveksle erfaringer og treffe likesinnede
 • til deg som ønsker fysisk aktivitet

Voksenskolens mål

 • Vedlikeholde eksisterende funksjoner
 • Opplevelse av mestring i hverdagen
 • Bedre livskvalitet
 • Erfaringsutveksling

Skoledagens innhold

 • Kognitiv trening
 • Fysisk aktivitet
 • Sosialt samvær
 • Lunsj med fokus på ADL-trening og ernæring 

Les mer om voksenskolen