Heldøgns omsorgsboliger på Frivolltun

Heldøgns omsorgsboliger på Frivolltun består av 36 boliger. 17 av disse er tilrettelagt for par. Boligene er fordelt over tre etasjer. Hver etasje har egen fellesstue med kjøkken. I hver etasje finnes det boder tilknyttet den enkelte leilighet. 

Alle leilighetene har mulighet for digitalt tilsyn. Frivolltun omsorgsboliger er kommunens testarena for utprøving av ulike velferdsteknologiske løsninger. 

Alle leilighetene har egen balkong eller utgang til Gledens hage, som er tilrettelagt for rullator- og rullestolbrukere. 17 av leilighetene har eget soverom. 19 leiligheter har soverom integrert i stua. Alle leilighetene har eget kjøkken.

Det er nå en prosess hvor omsorgsboligene skal gjøres om til sykehjem. Det tas ikke inn nye beboere i omsorgsboligene på Frivolltun, før sykehjemmet står ferdig.

Pleie

Beboerne i omsorgsboligene kan få hjelp til å dekke ulike pleie- og omsorgsbehov, basert på individuelle vedtak til den enkelte beboer.

Har du spørsmål?

Frivolltun omsorgsboliger

Telefon 1. etasje: 47 45 60 05
Telefon 2. og 3. etasje: 90 36 14 87
Telefon natt: 90 47 18 50