Seniorkontakt

Grimstad kommune har en seniorkontakt som kan svare på spørsmål og gi rettledning i saker som gjelder det å være eldre. 

Kontaktinfo

Seniorkontakt
E-post: Wenche Solberg
Telefon: 94 53 59 90