Seniorkontakt

Grimstad kommune har en seniorkontakt som kan svare på spørsmål og gi rettledning i saker som gjelder det å være eldre.