Fevikruta

Fevikruta er en gammel dagsenterbuss som er pusset opp og fremstår med farger som den ”gamle” Fevikruta. Bussen brukes til turer i nærmiljø for de som bor på Feviktun bo- og omsorgssenter, samt de som er på dagsenteret.

Vi har behov for frivillige sjåfører så ta gjerne kontakt.