Om Feviktun bo- og omsorgssenter

Beboeravdelingen består av 56 enkeltrom med felles kjøkken og stue. Det er dagsenter, kafeteria, frisør og fotpleier i senteret, i tillegg til storstue med sceneanlegg. I området rundt Feviktun bo- og omsorgssenter ligger det flere omsorgsboliger.

Tungata er hjertet av bygget. Dette er et hyppig møtested for besøkende, beboere, pårørende og ansatte. Ved større tilstelninger gjøres denne gata til et stort samlingsrom som inkluderer kafeteria og storstue. Vi ønsker å være et gjestfritt og åpent senter der alle viser hverandre respekt og behandler hverandre på en god måte. 

Sykehjemslege

Feviktun bo- og omsorgssenter har sykehjemslege tilgjengelig.

Tannhelse

Tannpleier fra distriktstannklinikken har tilsyn og undersøker tannstatus til beboere 1-2 ganger i året. Det henvises videre til tannlege ved behov.

Måltidsrytme

  • Frokost fra 8.30
  • Lunsj fra 12.30
  • Middag kl. 16.00
  • Kaffe kl. 16.30
  • Kveldsmat kl. 18.30-19.00

Det er også mulig å få mat ved behov. 

Livsgledehjem

Feviktun bo- og omsorgssenter er livsgledehjem.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Feviktun bo- og omsorgssenter er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Det er et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke, og hensikten er å bidra til gode helse- og omsorgstjenester. Les mer om utviklingssenteret i Agder.