Informasjon til deg som er etterlatt

Sorgarbeid

I samarbeid med Den norske kirke har Grimstad kommune en diakon som kan tilby sorggrupper og samtaler.  Medlemmer av Den norske kirke som har mistet noen det siste året vil få brev fra diakonen med tilbud om å delta på allehelgensgudstjeneste i sin lokale kirke. I brevet blir det også informert om sorggrupper. 

I sorggruppene, som er trosnøytrale, vil tema være blant annet det å leve med sorgen. I sorggruppene vil du også møte andre i samme situasjon. 
Sorggruppene starter opp ved behov og møte 8-10 ganger.  

I samarbeid med diakoner og prester i våre nabokommuner, tilbyr Den norske kirke egne sorggrupper for foreldre som har mistet barn og for etterlatte etter selvmord.

Kontaktinformasjon

Diakon Trygve Nordby Bergland
Mobil 977 60 569

Sorgarbeid i regi av andre

  • Heledeg.net 
    Heledeg er et tilbud som drives i regi av Felleskristelig stiftelse Grimstad som har til hensikt å formidle og tilby ulike former for kristen sjelesorg, terapi og veiledning.
  • Leve.no
    Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
  • Pårørendesentere
    Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.