Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende en eller flere ganger i løpet av livet. Fordi vi står nær en som har en fysisk eller psykisk sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en rusavhengighet. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo.  Det å være pårørende kan være givende men også tyngende og vanskelig.

Grimstad kommune ønsker å være en pårørendevennlig kommune og har derfor på denne nettsiden samlet informasjon for deg som pårørende. Informasjon om hvor du kan søke hjelp i kommunen og i regi av andre aktører.

Informasjon til deg som pårørende

Kriseteam

Grimstad kommune har et psykososialt kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som rammer liv og helse i alvorlig grad. Kriseteamet er et beredskapsteam som skal kunne aktiviseres på kort varsel når ting skjer.
Teamet skal være en ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidlig innsats i en akutt fase før andre hjelpesystemer er klare til å yte hjelp.

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

På dagtid: Ring fastlegen din
Kveld, natt og helg: Ring legevakten - telefon 116117.
Psykososialt kriseteam kontaktes av legevakt eller andre nødinstanser. Du skal ikke selv kontakte kriseteamet.

Veileder til pårørende

Veileder til pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet)

Aktuelle lover