Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende en eller flere ganger i løpet av livet. Fordi vi står nær en som har en fysisk eller psykisk sykdom, en funksjonsnedsettelse, en rusavhengighet eller er i fengsel. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Du kan ha rollen som pårørende hele livet, mens andre er det bare i en kort periode. Det å være pårørende kan være givende, men også tyngende og vanskelig.

Grimstad kommune ønsker å være en pårørendevennlig kommune og har derfor på denne nettsiden samlet informasjon for deg som pårørende. Informasjon om hvor du kan søke hjelp i kommunen og i regi av andre aktører.

Informasjon til pårørende

Kriseteam

Les mer om kommunens kriseteam

Veileder til pårørende

Veileder til pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet)

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.
Les mer om fremtidsfullmakt

Pårørendeundersøkelse 

I november 2023 skal fire enheter innenfor helse- og omsorgssektoren gjennomføre en pårørendeundersøkelse.  

Hovedpårørende vil motta en forespørsel om å svare på en pårørendeundersøkelse, enten digitalt eller på papir. 

Bedrekommune, som er en del av kommuneforlaget, har laget de tre undersøkelsene som blir brukt. 

  • Pårørendeundersøkelse for pårørende til beboer på institusjon
  • Pårørende til hjemmeboende som mottar tjenester
  • Pårørende til personer med utviklingshemming. 

    Spørsmålene i undersøkelsene er knyttet opp mot helsetjenesten som bruker mottar fra kommunen.

Tiltak

Alle enheter vil etablere arbeidsgrupper som utarbeider tiltak på bakgrunn av svarene fra pårørendeundersøkelsene.

Planer

Aktuelle lover