Pårørende til personer i hjemmetjenester og rehabilitering

På denne siden finner du informasjon og nyheter til deg som er pårørende til hjemmeboende pasienter og pasienter på korttidsopphold.

Velkommen til styrke- og balansegrupper

Grimstad kommune har styrke- og balansegrupper for eldre som trenger tilpasset trening. Det er 1 times trening, med pauser, og 20 minutter kaffepause. Treningene er ledet av en fysioterapeut og en fagarbeider, og det brukes forskningsbaserte øvelser og treningsprinsipper. Det legges vekt på både treningen og det sosiale fellesskapet.

Les mer om styrke- og balansegrupper

Har du spørsmål?


Lenker til informasjon