Oppholdstyper på institusjon

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan vare fra én dag til flere uker.

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som er viktige i hverdagen. 

Tilbudet retter seg hovedsakelig mot eldre som etter en samlet vurdering trenger midlertidig hjelp til rehabilitering, habilitering, utredning m.m.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem. Hensikten er å gi den pårørende i hjemmet et pusterom, samt å gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. 

Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. En avlastning har også som mål å sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for den som har omsorg for andre. Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset. 

Langtidsopphold 

Langtidsopphold i sykehjem er ment for personer med omfattende og langvarige behov for hjelp eller personer med demens med stor svikt i egenomsorg, og som har behov for heldøgns pleie og omsorg. Langtidsopphold kan gis der det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. (hol. § 3-2a).

Innsatstrapppen

Les mer om hvilke tilbud og tjenester som finnes i i kommunen og lokalsamfunnet ellers på siden Innsatstrapp

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Avlastningsopphold er gratis. Se oversikt over priser og beregningsgrunnlag

Slik søker du

Søke om helse- og omsorgstjenester

Retningslinjer og klagemulighet

Har du spørsmål?

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Telefon 

Kl. 10.30 - 11.30 og 17.30 - 18.30
Utenom telefontid kan du legge igjen beskjed på telefonsvareren og vi ringer tilbake. 

Team 2, telefon: 91 70 70 61
Team 3, telefon: 91 71 24 94

Adresse

Dybedalsveien 15, 4877 Grimstad, 3. etg