Vergemål

Det kan i noen tilfeller være aktuelt med vergemål for personer som på grunn av sinnslidelse (herunder demens), psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta egne økonomiske eller personlige interesser. 

Det er Statsforvlteren som oppnevner verger og vergens mandat tilpasses den som har behov for verge. Vergemålet skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen kan være en fastverge utpekt av Statsforvalteren, eller en alminnelige verge som familiemedlemmer eller andre som står nær til den som har behov for verge.

Statsforvalteren gir vergen veiledning og bistand slik at vergen kan utføre sitt mandat etter gjeldene lover og regler.