Folkehelsearbeid

Folkehelseloven § 3 (2011) definerer folkehelsearbeid som: «Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen». Folkehelsearbeid består dermed av tre pilarer, forebyggende arbeid, helsefremmende arbeid og utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelseloven pålegger kommunen å tenke helsekonsekvenser i all planlegging. Skal kommunen lykkes med folkehelsearbeid må alle sektorer i kommunen jobbe sammen. 

 Her kan du lese mer om folkehelseloven