Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste.
Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved tidlig innsats med hensyn til livsstil og psykisk helse.

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer 
 • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet 
 • Understøtte brukerens egen læringsprosess 
 • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom 
 • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse 
 • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Hvem kan få hjelp av Frisklivssentralen?

Mennesker som har behov for drahjelp til å komme i gang med livsstilsendringer. Det gjelder for eksempel personer som har lite fysisk aktivitet i hverdagen, overvekt/fedme og personer som har økt risiko for, eller som har utviklet, livsstilsrelatert sykdom.

Frisklivssentralens tilbud

 • Frisklivsresept 
 • Helsesamtale
 • Treningsgrupper
 • Tema-møter
 • Kostholdskurs
 • Søvnkurs
 • Røykeslutt
 • Snus-slutt
 • Kurs i mestring av nedstemthet og depresjon
 • KOLS-kurs
 • Full Rulle
 • Aktiv med hund
 • SMIL-kurs for barn/ungdom - tilbud for barn og unge som har foreldre som strever med psykiske plager/rusproblemer eller kronisk sykdom

Gruppetilbudene foregår på Frisklivslåven og cafe-bygget på Dømmesmoen, og varmtvannsbassenget på Berge gård senter.

Trenger du hjelp til å endre vaner?

Ønsker du å komme i bedre form eller slutte å røyke? Da kan Frikslivssentralen hjelpe deg med å komme i gang og lage en plan. Ta gjerne kontakt!

Timeplan

Timeplan 2019
Timeplan Frisklivssentralen 2019
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Kl 10-11: Spinning - på låven Kl 12.30-13.15: Nordic Walking - utenfor låven Kl 14-15: Basseng på Berge gård senter Kl 13-14: Kondisjon og styrke - på låven
Kl 10-11: Egentrening apparater/sal Kl 12.30-13.15: Egentrening på låven, apparater og sal Kl 13-14: Egentrening på låven - apparater og sal

Alle aktivitetene foregår på eller ved låven på Dømmesmoen, bortsett fra bassengtreningen som er på Berge gård senter.

Hva koster det?

Etter en uforpliktende samtale, koster videre deltagelse 341 kroner i halvåret. Prisen inkluderer oppfølging av din egen kontaktperson og deltagelse i ulike treningsgrupper. Kostholdskurs og kurs i depresjonsmestring har en egenandel i tillegg.
 
Det koster 750 kr i halvåret å delta i både Frisklivssentralen og Aktiv på dagtid.

Kontaktinfo

Fysio- og ergoterapiavdelingen
Avdelingsleder Elin Høyland

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale med en av våre fysioterapeuter.
Telefon 901 86 455
E-post: frisklivssentralen@grimstad.kommune.no

Adresse
Vi holder til i Jon Lilletuns vei 9, i I4Helse-bygget ved Universitetet i Agder

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Klikk for stort bilde