Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste.
Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved tidlig innsats med hensyn til livsstil og psykisk helse.

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer 
 • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet 
 • Understøtte brukerens egen læringsprosess 
 • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom 
 • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse 
 • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Hvem kan få hjelp av Frisklivssentralen?

Mennesker som har behov for drahjelp til å komme i gang med livsstilsendringer. Det gjelder for eksempel personer som har lite fysisk aktivitet i hverdagen, overvekt/fedme og personer som har økt risiko for, eller som har utviklet, livsstilsrelatert sykdom.

Frisklivssentralens tilbud

 • Frisklivsresept 
 • Helsesamtale
 • Treningsgrupper
 • Tema-møter
 • Kostholdskurs
 • Søvnkurs
 • Røykeslutt
 • Snus-slutt
 • Kurs i mestring av nedstemthet og depresjon
 • KOLS-kurs
 • Full Rulle
 • Aktiv med hund
 • SMIL-kurs for barn/ungdom - tilbud for barn og unge som har foreldre som strever med psykiske plager/rusproblemer eller kronisk sykdom

Gruppetilbudene foregår på Frisklivslåven og cafe-bygget på Dømmesmoen, og varmtvannsbassenget på Berge gård senter.

Slutte med røyk eller snus?

Tenker du på å slutte med røyk eller snus? Trenger du drahjelp eller støtte?
Frisklivssentralen kan hjelpe deg på veien til å klare dette.

Nytt kurs for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus starter fredag 30. september 2022.
Kurset går over 6 ganger. Varighet 1,5 timer pr gang.
Påmeldingsfrist mandag 26. september 2022.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du vil høre med om kurset.
Telefon: 90 18 64 55
E-post: frisklivssentralen@grimstad.kommune.no

Frisklivssresept høsten 2022

Har du eller står i fare for å utvikle livsstilsrelaterte plager? Ønsker du drahjelp til å endre og forbedre levevaner knyttet til kosthold, fysisk aktivitet, søvn eller tobakksavvenning? 

Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er i jobb eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Vi ønsker å veilede deg til å finne motivasjon til økt aktivitet. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre og sunnere hverdag. Sammen setter vi mål og jobber mot dette!

Torsdag 20. oktober starter Frisklivssentralen opp 12 ukers frisklivskurs. Tema er hvordan du kan skape gode vaner i hverdagen din. I forkant av kurset gjennomfører vi individuelle samtaler. Det vil også være mulighet for enkelte fysiske tester for de som ønsker det.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du vil høre mer om kurset.
Kontaktinformasjon
Mobil 90 18 64 55
E-post: frisklivssentralen@grimstad.kommune.no

Trenger du hjelp til å endre vaner?

Ønsker du å komme i bedre form eller slutte å røyke? Da kan Frikslivssentralen hjelpe deg med å komme i gang og lage en plan. Ta gjerne kontakt!

Hva koster det?

Etter en uforpliktende samtale, koster videre deltagelse 341 kroner i halvåret. Prisen inkluderer oppfølging av din egen kontaktperson og deltagelse i ulike treningsgrupper. Kostholdskurs og kurs i depresjonsmestring har en egenandel i tillegg.
 
Det koster 750 kr i halvåret å delta i både Frisklivssentralen og Aktiv på dagtid.

Kontaktinfo

Fysio- og ergoterapiavdelingen
Avdelingsleder Febe Pettersen

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale med en av våre fysioterapeuter.
Telefon 901 86 455
E-post: frisklivssentralen@grimstad.kommune.no

Adresse
Vi holder til i Jon Lilletuns vei 9, i I4Helse-bygget ved Universitetet i Agder

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram