Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste.
Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved tidlig innsats med hensyn til livsstil og psykisk helse.

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer 
 • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet 
 • Understøtte brukerens egen læringsprosess 
 • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom 
 • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse 
 • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Hvem kan få hjelp av Frisklivssentralen?

Mennesker som har behov for drahjelp til å komme i gang med livsstilsendringer. Det gjelder for eksempel personer som har lite fysisk aktivitet i hverdagen, overvekt/fedme og personer som har økt risiko for, eller som har utviklet, livsstilsrelatert sykdom.

Frisklivssentralens tilbud

 • Frisklivsresept 
 • Helsesamtale
 • Treningsgrupper
 • Tema-møter
 • Kostholdskurs
 • Søvnkurs
 • Røykeslutt
 • Snus-slutt
 • Kurs i mestring av nedstemthet og depresjon
 • KOLS-kurs
 • Full Rulle
 • Aktiv med hund
 • SMIL-kurs for barn/ungdom - tilbud for barn og unge som har foreldre som strever med psykiske plager/rusproblemer eller kronisk sykdom

Gruppetilbudene foregår på Frisklivslåven og cafe-bygget på Dømmesmoen, og varmtvannsbassenget på Berge gård senter.

Trenger du hjelp til å endre vaner?

Ønsker du å komme i bedre form eller slutte å røyke? Da kan Frikslivssentralen hjelpe deg med å komme i gang og lage en plan. Ta gjerne kontakt!

Hva koster det?

Etter en uforpliktende samtale, koster videre deltagelse 411 kroner i halvåret. Prisen inkluderer oppfølging av din egen kontaktperson og deltagelse i ulike treningsgrupper. Kostholdskurs og kurs i depresjonsmestring har en egenandel i tillegg. 

Det koster 750 kr i halvåret å delta i både Frisklivssentralen og Aktiv på dagtid.

Har du spørsmål? 

Fysio- og ergoterapiavdelingen

Avdelingsleder Febe Pettersen

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale med en av våre fysioterapeuter.
Telefon: 90 18 64 55
E-post: frisklivssentralen@grimstad.kommune.no

Adresse

Vi holder til i Jon Lilletuns vei 9, i I4Helse-bygget ved Universitetet i Agder

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Frisklivssentralen