Smittevern

Kommunens smittevernlege har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp i kommunen. Smittevernlegen i Grimstad er en del av kommuneoverlegefunksjonen.

Kontaktinfo

Vakttelefon smittevernoverleger: 
476 29 120

Smittevernansvarlig kommuneoverlege:
Sturla Aam-Quabeck
Mobil: 468 11 045

Stedfortreder:
Kommuneoverlege

Vegard Vige
Mobil: 992 62 690

Skal du sende melding om noe sensitivt?