Smittevern

Kommunens smittevernlege har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp i kommunen. Smittevernlegen i Grimstad er en del av kommuneoverlegefunksjonen.

Kontaktinfo

Smittevernansvarlig kommuneoverlege:
Sturla Aam-Quabeck​​​​​​​

Stedfortreder:
Kommuneoverlege

Vegard Vige
 

Skal du sende melding om noe sensitivt?