Smittevern

Kommunens smittevernlege har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp i kommunen. Smittevernlegen i Grimstad er en del av kommuneoverlegefunksjonen.