Er du bekymret for et barn?

Hver dag som går uten at vi gjør noe for et barn vi er urolige eller bekymret for, kan være en dag for mye.  Ved uro eller bekymring for et barns trivsel og utvikling skal det tas noen avgjørelser om hvordan og hvem som kan gi barnet best støtte.

Barn og unge som bryr seg

Foreldre og voksne som bryr seg

Alle foreldre bryr seg om sine barn. Voksne bryr seg også om andres barn.
Hva kan du gjøre når du er bekymret?

Ansatte som er bekymret

Nettbasert handlingsveileder som er beregnet på ansatte i skoler og barnehager, og er utarbeidet som en følge av flere prosjekter i Grimstad kommune.

Med disse nettsidene håper vi å øke kunnskapen slik at alle som bryr seg om barn og ungdom deler uroen og bekymringene og gjør noe med dem.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Her finner du nyttig informasjon om du er barn, ungdom eller voksen.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep - dinutvei.no