Ergoterapi for barn og unge

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som kan bestå av å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene.  Målet med tilbudet er at barnet skal få en meningsfull tilværelse, føle tilhørighet og delta sammen med andre. 

Hva omfatter tjenesten? 

  • Kartlegging av fysiske omgivelser, aktivitetsutførelse og håndfunksjon
  • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med for eksempel forflytning, daglige aktiviteter, boligtilpasning, nybygg og spesialtilpassing av bil.
  • Råd og veiledning for å øke mestring og fungering i aktiviteter i dagliglivet.
  • Oppfølging i hjemmet, barnehage, på skole, fritid og der det er behov.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge fra 0-18 år som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen. 
Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema. (PDF, 345 kB) 
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Har du spørsmål?

Fysio- og ergoterapiavdelingen

Telefon: 37 25 03 00
E-post: ergoterapi@grimstad.kommune.no

Skal du sende melding om noe sensitivt?

Send sikker digital post