Ergoterapi for barn og unge

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som består av å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene.  Målet med tilbudet er at barnet skal få en meningsfull tilværelse, føle tilhørighet og delta sammen med andre. 

Hva omfatter tjenesten?

  • undersøkelse og kartlegging
  • oppfølging i hjemmet, i barnehage, på skolen, fritid eller etter behov med for eksempel tilrettelegging av dagliglivet, veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging eller formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler
  • råd og veiledning

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge fra 0-18 år som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen. 
Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema. (PDF, 345 kB) 
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Serviceerklæring

Serviceerklæring ergoterapi

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Fagleder
Elin Høyland
Telefon: 37 25 01 04
Mobil: 993 51 834
E-post: 
ergoterapi@grimstad.kommune.no
(Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten)