Prevensjon

Hvem kan få prevensjon?

Alle som har bruk for prevensjon, kan få det. Er du under 16 år, må du snakke med lege.

Hva er prevensjon?

Prevensjon er p-piller, p-plaster, p-stav, p-ring, spiral, kondom etc. som brukes for å ikke bli gravid. Noen bruker prevensjon for å redusere menstruasjonsblødning og/eller smerter, eller har uregelmessige blødninger.

Hvordan får du tak i prevensjon?

Du kan få tak i prevensjon hos fastlegen din, på den videregående skolen du går på, eller på helsestasjonen for ungdom.

Sommeråpent. Se eget oppslag på utsiden av helsestasjon for ungdom eller på skolen din.

Hva koster det?

Noen prevensjonsmidler er gratis, noen har redusert pris og noen har full pris. Snakk med helsesøster på skolen din, eller de ansatte på helsestasjonen for ungdom.

Hva skjer videre?

Når du har snakket med lege, helsesøster eller jordmor på helsestasjonen for ungdom eller på skolen din får du resept. Da kan du hente prevensjonsmiddelet du har valgt på apoteket.

P-stav, spiral eller p-sprøyte må du komme tilbake for å sette inn/få.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med det prevensjonsmiddelet du har valgt, kan du bytte til et annet. Snakk med helsesøster, jordmor eller lege.

Er du misfornøyd med behandlingen du har fått, kan du ta det opp med den det gjelder, eller du kan sende klagen til helsetjenesten i Grimstad kommune ved kommuneoverlegen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 86
Du kan ringe helsestasjonen hver dag kl 8-15.30
Mobil: 994 20 680
Du kan sende SMS mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.

Besøksadresse: Brannstasjonen, Arendalsveien 26

Åpningstider

Klokken 17.00-20.00
(hver torsdag  i skoleåret)

Lege er tilstede fra klokken 18.

Det er stengt i høst- og vinterferie, juleferie og påskeferie.
Om sommeren er det kun et begrenset tilbud på ettermiddagen, og uten lege.