Helsestasjon for ungdom er stengt i sommer, men åpner for drop-in torsdag 13. august kl 17 til 20  - med tilnærmet normalt tilbud.
Husk max 10 personer i venterommet, vær frisk og hold avstand.

Har du spørsmål, kan du kontakt med Grimstad helsestasjon på telefon 37 25 03 86.
Fra 13. august kan du også sende SMS til telefon 994 20 680.

Helsestasjon for ungdom

Hva er helsestasjon for ungdom?

Dette er en helsetjeneste for ungdom, med tilpasset rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling. Tilbudet er et tillegg til, og ikke erstatning for den vanlige skolehelsetjenesten. Det er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 13 til og med 24 år, det vil si at det er gratis, lett tilgjengelig og det skal være kort ventetid. 

Tilbudet omfatter blant annet

  • Råd og veiledning om blant annet samliv, prevensjon, abort og kjønnssykdommer
  • Samtaler
  • Graviditetstester
  • Clamydiatester (urinprøve)

Personell

Helsesykepleier. lege, jordmor, sexologisk rådgiver og psykiatrisk sykepleier.
Alle ansatte har taushetsplikt.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis og det trengs ingen timebestilling. 

Klage

Du kan klage direkte til helsesykepleier eller til helsetjenesten i Grimstad kommune ved kommuneoverlegen hvis det er noe du er misfornøyd med.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 86
Du kan ringe helsestasjonen hver dag kl 8-15.30
Mobil: 994 20 680
Du kan sende SMS mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.

Besøksadresse: Arendalsveien 32

Åpningstider

Klokken 17.00-20.00
(hver torsdag  i skoleåret)

Lege er tilstede fra klokken 18.

Det er stengt i høst- og vinterferie, juleferie og påskeferie.
Om sommeren er det kun et begrenset tilbud på ettermiddagen, og uten lege.