Helsestasjon for ungdom

Hva er helsestasjon for ungdom?

Dette er en helsetjeneste for ungdom, med tilpasset rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling. Tilbudet er et tillegg til, og ikke erstatning for den vanlige skolehelsetjenesten. Det er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 13 til og med 24 år, det vil si at det er gratis, lett tilgjengelig og det skal være kort ventetid. 

Tilbudet omfatter blant annet

  • Råd og veiledning om blant annet samliv, prevensjon, abort og kjønnssykdommer
  • Samtaler
  • Graviditetstester
  • Clamydiatester (urinprøve)

Personell

Helsesykepleier, lege, jordmor, sexologisk rådgiver og psykiatrisk sykepleier.
Alle ansatte har taushetsplikt.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis og det trengs ingen timebestilling. 

Klage

Du kan klage direkte til helsesykepleier eller til helsetjenesten i Grimstad kommune ved kommuneoverlegen hvis det er noe du er misfornøyd med.