Fysioterapi i skolen

Fysioterapeut for barn og unge er en del av den tverrfaglige skolehelsetjenesten, og har tett samarbeid med helsesykepleier. I skolen jobber vi primært med helsefremmende og forebyggende oppgaver. Vi har blant annet felles undervisning og gruppetilbud med helsesykepleier, og tilbyr i tillegg motoriske grupper i sal og basseng utenom skoletid.

Tilbudet kan også omfatte individuell fysioterapivurdering/-oppfølging, veiledning og hjelpemiddelformidling. Målet med tilbudet er å bedre barnets funksjonsnivå, slik at barnet kan ta i bruk sine egne ressurser og ta ut sitt potensiale.

Fysioterapeuten kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og samarbeider med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser.  

Se mer informasjon om fysioterapi for barn og unge.

Hvordan kommer jeg i kontakt med fysioterapeut?

Foresatte eller skolen må kontakte fysioterapitjenesten ved behov for fysioterapi.

Du kan henvende deg direkte til fysioterapiavdelingen eller via skolens helsesykepleier:
Fagpersoner i og utenfor kommunen oppfordres til å bruke kommunens henvisningsskjema (PDF, 266 kB).