Helsesykepleier i skolen

Hvem kan ta kontakt med helsesykepleier?

Du som elev, foreldre/foresatte, lærere, eller andre kan ta kontakt med helsesykepleier.

Hvem er helsehelsesykepleier?

Helsesykepleier (tidligere helsesøster) har videreutdanning innen barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi vaksinerer, utfører helseundersøkelser, gir råd og veiledning og oppfølging ved behov.

Man kan ta kontakt med helsesykepleier hvis man lurer på noe som handler om syn, hørsel, pubertet, kosthold, søvn, trivsel på skolen/hjemme, mobbing, sorg, seksualitet, rus, identitet, prevensjon m.m.

Det er helsesykepleiere på alle skolene i Grimstad.

Fast program i grunnskolen

 • 1.trinn: 1. trinn-samtale. Undervisning kropp og grenser
  Informasjon om 1.trinn-samtale
 • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
 • 3. trinn: Høyde og vektmåling. Undervisning kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
 • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
 • 5. trinn: Undervisning om pubertet
 • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
 • 7. trinn: Vaksinering, HPV- to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV viruset).
 • 8. trinn: Individuell samtale om fysisk og psykisk helse. Høyde og vekt.
 • 9.trinn: seksualundervisning
 • 10. trinn. Vaksinering boostrix polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)

Utover der faste programmet har helsesykepleier også mange andre oppgaver i skolen som f.eks. å delta på foreldremøter, og andre møter i skolen. Jente/guttegrupper, gruppe for barn som har opplevd samlivsbrudd mellom foresatte, undervisning, individuelle samtaler

Hvordan kommer du i kontakt med helsesykepleier?

Du kan ta kontakt direkte på skolen, du kan ringe eller sende sms eller epost.

Lenke til helsesykepleiertjenesten ved skolene:

Privat ungdomsskole

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Du kan avtale samtale videre med helsesykepleier, eller du kan ta kontakt med andre i hjelpeapparatet hvis du trenger det. Helsesykepleier har mange samarbeidspartnere, blant annet:

 • Familiesenteret
 • Fysioterapitjenesten
 • Fastlegene
 • PP-tjenesten
 • Barnevernet
 • Sykehuset 

Klage

Du kan klage direkte til helsesykepleier, eller til helsetjenesten i Grimstad kommune ved kommuneoverlegen hvis det er noe du er misfornøyd med.