Helsesykepleier i skolen

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Alle skolene har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du som elev kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønsker. 

Hvem kan ta kontakt med helsesykepleier?

Du som elev kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønsker. Foresatte, lærere, eller andre kan også ta kontakt med helsesykepleier.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Skolehelsetjenesten tilbyr samtaler, oppfølgingssamtaler ved behov, undervisning og veiledning i klasser eller grupper, og vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Du kan for eksempel snakke om tema som:

 • Helse – fysisk, psykisk, seksuell og sosial.
 • Mestring, trivsel og relasjoner
 • Kosthold og aktivitet
 • Søvn og søvnvaner
 • Prevensjon
 • Tobakk, alkohol og rusmidler
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Fast program i grunnskolen

 • 1. trinn: 1. trinn-samtale. Undervisning kropp og grenser
  Informasjon om 1. trinn-samtale
 • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
 • 3. trinn: Høyde og vektmåling. Undervisning i kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
 • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
 • 5. trinn: Undervisning om pubertet
 • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
 • 7. trinn: Vaksinering, HPV- to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV-viruset)
 • 8. trinn: Individuell samtale om fysisk og psykisk helse. Høyde og vekt.
 • 9. trinn: Seksualundervisning
 • 10. trinn. Vaksinering boostrix polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)

Utover der faste programmet har helsesykepleier også mange andre oppgaver i skolen som f.eks. å delta på foreldremøter, og andre møter i skolen, grupper, undervisning og individuelle samtaler.

Ta kontakt med helsesykepleier

Du kan ta kontakt direkte på skolen, du kan ringe eller sende SMS eller e-post.
Hvis du sender e-post må du ikke skrive noe såkalt sensitivt i e-posten. Du bør kun be helsesykepleier ta kontakt med deg. 

Lenke til helsesykepleiertjenesten ved skolene:

Privat ungdomsskole

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Du kan avtale samtale videre med helsesykepleier, eller du kan ta kontakt med andre i hjelpeapparatet hvis du trenger det. Helsesykepleier har mange samarbeidspartnere, blant annet:

 • Familiesenteret
 • Fysioterapitjenesten
 • Fastlegene
 • PP-tjenesten
 • Barnevernet
 • Sykehuset 

Klage

Du kan klage direkte til helsesykepleier, eller til helsetjenesten i Grimstad kommune ved kommuneoverlegen hvis det er noe du er misfornøyd med.