1. trinn-samtale

Skolehelsetjenesten kaller inn alle elever som går i 1. klasse til en samtale på helsestasjonen. Helsestasjonen holder til på Dømmesmoen. Her vil dere bli tatt imot av helsesykepleier og lege. Vi vil sammen med foresatte vurdere barnets utvikling og trivsel. Vi ønsker å legge til rette for at dere kan ta opp temaer som dere har spørsmål om, eller bekymring rundt. 

Det er fint om dere i forkant snakker med barnet om hva vi skal gjøre på helsestasjonen.

Innhold i 1. trinn-samtalen

Vi måler høyde og vekt. Forbered barnet på å kle av seg.

Helsesamtale hos helsesykepleier

I samtale med eleven og foresatte snakker vi om flere temaer:

  • Trivsel på skolen
  • Følelser
  • Mat og kosthold
  • Fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter
  • Søvn
  • Tannhelse
  • Vold og overgrep
  • Ulykker og skader
Symboler som brukes under synskontrollen

Legeundersøkelsen

Eleven blir tilbudt en synsundersøkelse. Under synsundersøkelsen tester legen ett øye av gangen. Vi benytter fire symboler under synsundersøkelsen, og det er fint om dere sammen med barnet ser på figurene slik at de er kjent når dere kommer på helsestasjonen.

Legen vil gjøre en somatisk undersøkelse. Ved undersøkelsen sjekkes testiklene hos guttene.

Vi ser frem til å treffe dere på helsestasjonen.
Velkommen!

Nyttig artikkel

Skolebarn - lenke til Bufdirs nettsider