Trinn 12 - Boliger og institusjoner- spesialiserte plasser

Trinn 12 i innsatstrappen handler om barnebolig/forsterkede plasser. 

Innbyggere i Grimstad som har utfordringer med å kontrollere egen adferd, får tilgang til forsterkede /spesialiserte botilbud.
Grimstad kommune sørger for forsterkede / spesialiserte boliger med stor grad av spesialisering og spisset fagkompetanse for ulike brukergrupper.

Kommunens tilbud:

  • skaper en trygg ramme i innbyggerens liv, slik at ingen er til fare for seg selv eller for andre.
  • har en varlighet som blir vurdert fortløpende
  • kan innebære kjøp av tjenester fra eksterne aktører

Spesialiserte/forsterkede boliger

Spesialisert avdeling/plasser i sykehjem:

Digitale og tekniske løsninger

  • Trygghets- og varslingsanlegg