Søke om helse- og omsorgstjenester

Hvordan søker jeg?

I søknadsskjemaet må du beskrive dine behov for hjelp, slik at du kan få vurdert hvilke tjenester som passer for deg. Tjenestekontoret gir veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Søknad om helse- og omsorgstjeneste (PDF, 235 kB)

Søknaden sendes:
Grimstad kommune
Tjenestekontoret
Postboks 123
4891 Grimstad
 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil fire uker.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret

Beate Grevstad - fagleder
helse- og omsorgstjenester
Telefon 37 25 03 97

Maria Cavonius
individuell plan og boveiledertjenester
Telefon 37 25 01 37

Wenche Solberg
helse- og omsorgstjenester
Telefon 37 25 03 62

Mona Sørby
rus og psykiatri
Telefon 37 25 03 35