Søke om helse- og omsorgstjenester

Hvordan søker jeg?

I søknadsskjemaet må du beskrive dine behov for hjelp, slik at du kan få vurdert hvilke tjenester som passer for deg. Tjenestekontoret gir veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Søknad om helse- og omsorgstjeneste

Søknaden sendes:

Grimstad kommune
Tjenestekontoret
Postboks 123
4891 Grimstad 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil fire uker.