Søke om helse- og omsorgstjenester

Hvordan søker jeg?

I søknadsskjemaet må du beskrive dine behov for hjelp, slik at du kan få vurdert hvilke tjenester som passer for deg. Tjenestekontoret gir veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Søknad om helse- og omsorgstjeneste (PDF, 65 kB)

Søknaden sendes:
Grimstad kommune
Tjenestekontoret
Postboks 123
4891 Grimstad
 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil fire uker.

Kontaktinfo

Kommunens sentralbord 37 25 03 00

Tjenestekontoret
Telefontid: alle ukedager 9-11 og 12-14

Avdelingsleder: Nina Gran Høyland
Telefon 90 97 79 11
Gruppeansvarlig: Beate Rakli Grevstad

Habilitering
Brukerstyrt personlig assistent, fritidskontakt (støttekontakt), individuell plan, bolig - tjenester i bolig, Aktivitetshuset, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning
Trude Holtebu94 83 30 53
Ann-Kristin Trønnes 94 50 45 98

Psykisk helse/rus
Tjenester i hjemmet, støttekontakt, ruskonsulent, ettervernbolig, individuell plan, dagtilbud, pårørendestøtte
Mona Sørby: 94 52 71 86
Anita Stiansen: 99 09 13 96
Lena Moe: 90 80 29 14

Somatikk
Tjenester til hjemmeboende, institusjon - korttid/langtid, omsorgsbolig, brukerstyrt personlig assistent, dagtilbud, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning, individuell plan
Wenche Solberg: 94 53 59 90
Bettina Bonnerup Winsents: 91 19 42 67
Beate Rakli Grevstad: 94 50 45 97