Fødsel

Gjennom svangerskapsoppfølging hos jordmor vil du få informasjon om fødsel. Dette foregår i gruppebasert undervisning/kurs eller individuelt tilpasset den enkelte.

Fødselsforberedende kurs

Jordmortjenesten tilbyr fødselsforberedende kurs til kommende foreldre. Kurset holdes av jordmor og fysioterapeut.

Kurset inneholder ulike temaer som:

 • fødselsforberedelse og avspenningsteknikker
 • bekkenplager og ulike øvelser
 • smertelindring i fødsel
 • foreldrerollen og samspill med det nyfødte barnet

Kurset er gratis

Kurs 2023

 • Tirsdag 6. juni kl. 12.30-15.30
 • Tirsdag 29. august kl. 12.30-15.30
 • Tirsdag 17. oktober kl. 12.30-15.30
 • Tirsdag 5. desember kl. 12.30-15.30

Påmelding skjer fortløpende hos din jordmor.

Er fødselen i gang?

Det er tid for å ringe fødeavdelingen dersom du opplever:

 • blødning i svangerskapet
 • at fostervannet begynner å lekke
 • regelmessige rier som kommer hvert 5. minutt
 • konstante smerter i magen

Du bør også kontakte fødeavdelingen dersom barnet sparker mindre enn vanlig, eller har andre spørsmål som ikke kan avklares med din jordmor i kommunen. Les mer på kjennliv.no

Telefonnummer til din fødeavdeling:

Nyttige nettsider om fødselsforberedelser

 • Nyttig informasjon fra føde- og barselavdelingene på Sørlandet sykehus. Blant annet filmer om innleggelse, smertelindring og fødestillinger:
 • Last ned gratis app; helseoversikt. Inneholder nyttig informasjon om svangerskap, fødsel og barseltid.

Kontaktinfo

Ansatte ved jordmortjenesten:

Jordmor
Anette Øynes Messel

Mobil 90 15 91 13

Jordmor
Britt-Mari Forberg

Mobil 94 15 41 85

Jordmor
Hildegunn Almelid Endresen

Mobil 94 52 14 97​​​​

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00-14.00