Fødsel

Gjennom svangerskapsoppfølging hos jordmor vil du få informasjon om fødsel. Dette foregår i gruppebasert undervisning/kurs eller individuelt tilpasset den enkelte.

Fødselsforberedende kurs

Jordmortjenesten tilbyr fødselsforberedende kurs til kommende foreldre. Kurset holdes av jordmor og fysioterapeut.

Kurset inneholder ulike temaer som:

 • fødselsforberedelse og avspenningsteknikker
 • bekkenplager og ulike øvelser
 • smertelindring i fødsel
 • foreldrerollen og samspill med det nyfødte barnet

  Kurset er gratis

Kurs 2023 

 • Tirsdag 17. oktober kl. 12.30-15.30
 • Tirsdag 5. desember kl. 12.30-15.30

Kurs 2024

 • Tirsdag 13. februar kl. 12.30-15.30      
 • Tirsdag 9. april kl. 12.30-15.30      
 • Tirsdag 4. juni kl. 12.30-15.30      
 • Tirsdag 27.  august kl. 12.30-15.30      
 • Tirsdag 22. oktober kl. 12.30-15.30      
 • Tirsdag 03. desember kl. 12.30-15.30 

  Påmelding skjer fortløpende hos din jordmor.

Er fødselen i gang?

Det er tid for å ringe fødeavdelingen dersom du opplever:

 • blødning i svangerskapet
 • at fostervannet begynner å lekke
 • regelmessige rier som kommer hvert 5. minutt
 • konstante smerter i magen

Du bør også kontakte fødeavdelingen dersom barnet sparker mindre enn vanlig, eller har andre spørsmål som ikke kan avklares med din jordmor i kommunen. 
Les mer på kjennliv.no

Telefonnummer til din fødeavdeling:

Nyttige nettsider om fødselsforberedelser

 • Nyttig informasjon fra føde- og barselavdelingene på Sørlandet sykehus. Blant annet filmer om innleggelse, smertelindring og fødestillinger.
 • Last ned gratis app; helseoversikt. Inneholder nyttig informasjon om svangerskap, fødsel og barseltid.