Hjemmebesøk av jordmor

Nasjonale faglige retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om barselbesøk av jordmor 1-3 virkedager etter at du har reist fra hjem fra barselavdelingen. I Grimstad kommune vil alle nybakte mødre få tilbud om hjemmebesøk. Jordmor kontakter deg etter hjemkomst fra sykehuset. 

Informasjon ved hjemmebesøk

  • Vekt og kontroll av det nyfødte barnet
  • Samtale om fødselsopplevelse og barseloppholdet
  • Ammeveiledning
  • Informasjon om barseltiden

Nyttige nettsider om barseltiden