Hospitering for sykehusansatte

Grimstad kommune ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss.

Hensikten med hospitering er å:

  • øke kunnskapen innen ett eller flere fagområder/arbeidsfelt
  • øke forståelsen for kommunehelsetjenesten sitt forvaltningsnivå
  • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre tre-dagers hospiteringsprogram er for sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus. Hospiteringen er tirsdag, onsdag, torsdag i uke 11 og uke 42

Hva tilbyr vi?

Vi har tre forskjellige hospiteringsprogram.

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon og hvilken nytte du kan ha av hospiteringen.

Synes du dette høres interessant ut?

Fyll ut søknadsskjemaet sammen med din leder. Du finner søknadsskjemaet på sykehusets intranettside.
Søknaden sendes Kompetanseenheten, Organisasjonsavdelingen, postboks 416, 4604 Kristiansand. 

Vi tar imot tre hospitanter vår (uke 11)  og høst (uke 42), 1 hospitant på hvert hospiteringsprogram.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Grimstad kommune.