Bli frivillig innen kreft og lindrende omsorg

Lindrende omsorg handler om å støtte pasienter og pårørende fysisk, psykisk, sosialt og åndelig, med pasientens livskvalitet i fokus. Hjemmetjenesten gir hjelp, men denne hjelpen kan ikke dekke alle behov. Frivillig hjelp av god kvalitet kan være det lille ekstra som trengs for å kunne dekke flere behov hos pasient og pårørende.

Hvem kan bli frivillig?

  • mennesker i alle aldre, kvinner og menn
  • mennesker med livserfaring
  • mennesker som ønsker å være noe for andre
  • den frivillige skal ikke erstatte de offentlige tjenestene, men være et supplement

Hva kan du gjøre som frivillig?

  •  avlaste pårørende ved å tilby noen timer ”fri” for å slappe av, gå tur, handle e.l.
  •  gjøre oppgaver som pårørende gjør for den syke: sitte hos, lese for, gi drikke osv
  •  være der for å lytte til og samtale med den syke og pårørende

Hvordan bli frivillig?

Dersom du ønsker å bli frivillig, ta kontakt med koordinator innen kreft og lindrende omsorg. Du vil få nødvendige kurs og opplæring, samt god oppfølging og veiledning. En pleier som finner at en bruker eller pårørende kan ha nytte av besøk av en frivillig, kontakter koordinator innen lindrende omsorg. Koordinator har ansvar for å finne en frivillig som passer inn i oppdraget, og følge opp dette.

Har du spørsmål?

Kreft og lindrende omsorg

Pia Sætra
Kreftkoordinator/lindrende koordinator
E-post: Pia Sætra
Mobil: 48 13 36 20

Adresse

I4 Helse
Jon Lilletunsvei 9
4879 Grimstad