Kontaktinfo for kreft og alvorlig sykdom

Grimstad kommune har egen koordinator for kreft og lindrende omsorg, som kan gi både pasienter og pårørende svar og veiledning når det gjelder kreft og andre alvorlige sykdommer.