"Sammen" - en film om lindring

Utviklingssenteret har laget en film om lindrende omsorg i kommunen. Filmen er tilgjengelig på YouTube, og del 1 kan du se her:

 

For å se del 2 og 3 av filmen, gå til YouTube. Filmen kan også bestilles som en del av en gratis undervisningspakke som i tillegg består av et undervisningshefte med refleksjonsspørsmål til hvert tema i filmen, en CD med undervisningsmateriell og kursbevis til å printe ut. 

Målgruppe for filmen er primært helsepersonell, studenter og elever i helsefag. Den er også aktuell for politikere og andre som er involvert i å bygge opp et godt helse- og omsorgstilbud i kommunen.
 
 

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
I4Helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Avdelingsleder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203