"Sammen" - en film om lindring

Utviklingssenteret har laget en film om lindrende omsorg i kommunen. Filmen er tilgjengelig på YouTube, og del 1 kan du se her:

Målgruppe for filmen er primært helsepersonell, studenter og elever i helsefag. Den er også aktuell for politikere og andre som er involvert i å bygge opp et godt helse- og omsorgstilbud i kommunen.