Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Hva er KØH?

KØH er et pasienttilbud for innbyggere i Østre Agder. Tilbudet er et alternativ til innleggelse i sykehus, og det er ikke mulig å bruke plassene som erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Liggetid i KØH vil normalt være 1-3 døgn. Oppholdet er gratis. 

Hvem kan få KØH-opphold?

Fastlege, legevaktlege eller sykehuslege (skadepoliklinikk og akuttmottak) kan legge inn pasienter i samråd med KØH-legen. 

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle:
 • Nedsatt mobilitet
 • Hud- og sårproblemer
 • Urinveisinfeksjoner
 • Mage- og tarmproblemer
 • Funksjonssvikt, avklart med spesialisthelsetjenesten
 • Luftveisinfeksjoner
 • Kognitiv svikt med tilleggsproblem
 • Gravide, svangerskapskvalme
Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle:
 • Brystsmerter
 • Rus- og psykiatri
 • Barn under 16 år
 • Ukjent diagnose/uavklart problemstilling
 • Hjernerystelse med bevissthetstap/hukommelsessvikt
 • Pasienter som ikke er innbygger i en av de åtte samarbeidskommunene

Hva kan du forvente etter innleggelse

 • Rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • Daglig undersøkelse av KØH-lege
 • Lege i beredskap 24 timer i døgnet/7 dager i uken
 • Sykepleier til stede på avdelingen 24 timer i døgnet/7dager i uken
 • Fysioterapeut/ergoterapeut, mandag - fredag
 • Tett samarbeid om overføring til tilbud i egen kommune før utskriving

KØH på Feviktun bo- og omsorgssenter

Feviktun bo- og omsorgssenter har to sengeplasser tilgjengelige for øyeblikkelig hjelp. Denne avdelingen vil være en del av KØH Myratunet med de samme innleggelseskriteriene. Dette vil si pasienter som ikke kan være hjemme, men hvor det ikke er behov for innleggelse i sykehus for å få nødvendig behandling og observasjon. Legen vil være tilstede på hverdager mellom 08:00 og 15:30.
Fant du det du lette etter?