Fritidskontakt

Hva er fritidskontakt?

  • Fritidskontakt er en kommunal tjeneste for personer som har behov for en aktiv fritid eller ønsker å komme seg mer ut.
  • Fritidskontakt kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter.
  • Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Hvem kan søke om å få fritidskontakt?

Mange personer trenger fritidskontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme.

Hensikten med en fritidskontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Antall fritidskontakttimer vil variere fra person til person.

Vil du bli fritidskontakt?

Da kan du kontakte en av kontaktpersonene som er oppgitt på denne siden. 

Timeliste for fritidskontakter

Timeliste for fritidskontakter (PDF, 447 kB)

Har du spørsmål?

Jobbsentralen

Hilde Haugsmoen
Telefon: 46 82 59 07 
Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10-14 
E-post: stottekontakt@grimstad.kommune.no
PS! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post.

Omsorgssentrene

Lene Torbergsen
Sted: Berge gård senter
Telefon: 37 25 24 00    
                    
Ellen Gjulem Njåmo
Sted: Frivolltun bo- og omsorgssenter
Telefon: 37 25 78 20

Enhet for psykisk helse og rus

Ståle A. Strand
Telefon: 37 25 04 48 (kl. 09.00-15.00)
Mobil: 91 36 49 77 (kl. 09.00-15.00)

Enhet for hjemmebaserte tjenester og rehabilitering

Siw-Penny Silvik
Telefon: 94 14 15 77

Spørsmål om lønn, utbetaling og timelister

Merkantile støttetjenester
Telefon: 37 25 07 00 – resepsjon Feviktun bo- og omsorgssenter
E-post: Jorunn Eilertsen

Barneverntjenesten

Marianne Josefsen
E-post: Marianne Josefsen

Skal du sende melding om noe sensitivt?

Send sikker digital post