Fritidskontakt

Hva er fritidskontakt?

  • Fritidskontakt er en kommunal tjeneste for personer som har behov for en aktiv fritid eller ønsker å komme seg mer ut.
  • Fritidskontakt kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter.
  • Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Hvem kan søke om å få fritidskontakt?

Mange personer trenger fritidskontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme.
Hensikten med en fritidskontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Antall fritidskontakttimer vil variere fra person til person.

 

Vil du bli fritidskontakt?

Da kan du kontakte en av kontaktpersonene som er oppgitt på denne siden. 

Timeliste for fritidskontakter

Timeliste for fritidskontakter (PDF, 447 kB)

Kontaktinfo

Enhet for habilitering
Hilde Haugsmoen
Telefon 37 25 03 00 / 37 05 03 93
Mobil 46 82 59 07

Omsorgssentrene
Lene Torbergsen
Sted: Berge gård senter
Telefon 37 25 24 00                        

Ellen Gjulem Njåmo
Sted: Frivolltun bo- og omsorgssenter
Telefon 37 25 78 20

Enhet for psykisk helse og rus
Ståle A Strand
Telefon 37 25 04 48 (09.00-15.00)
Mobil 91 36 49 77 (09.00-15.00)

Enhet for hjemmebaserte tjenester og rehabilitering
Siw-Penny Silvik
Telefon 94 14 15 77

Enhet for psykisk helse og rus
Ståle A Strand
Telefon 37 25 04 48 (09.00-15.00)
Mobil 91 36 49 77 (09.00-15.00)

Spørsmål om lønn, utbetaling og timelister
Merkantile støttetjenester
Telefon 37 25 07 00 – resepsjon Feviktun bo- og omsorgssenter
E-post: Jorunn.eilertsen@grimstad.kommune.no

Barneverntjenesten
Lisbeth Undhjem
Mobil 90049504
E-post: Lisbeth.jensen.undhjem@grimstad.kommune.no

Skal du sende melding om noe sensitivt?