Fritidskontakt

Hva er fritidskontakt?

  • Fritidskontakt er en kommunal tjeneste for personer som har behov for en aktiv fritid eller ønsker å komme seg mer ut.
  • Fritidskontakt kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter.
  • Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Hvem kan søke om å få fritidskontakt?

Mange personer trenger fritidskontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme.
Hensikten med en fritidskontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Antall fritidskontakttimer vil variere fra person til person.

 

Vil du bli fritidskontakt?

Da kan du kontakte en av kontaktpersonene som er oppgitt på denne siden. 

Timeliste for fritidskontakter

Timeliste for fritidskontakter (PDF, 447 kB)

Kontaktinfo

Jobbsentralen
Hilde Haugsmoen
Mobil 46 82 59 07 
Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10-14 
E-post: 
stottekontakt@grimstad.kommune.no
PS! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post.

Omsorgssentrene
Lene Torbergsen
Sted: Berge gård senter
Telefon 37 25 24 00                        
Ellen Gjulem Njåmo
Sted: Frivolltun bo- og omsorgssenter
Telefon 37 25 78 20

Enhet for psykisk helse og rus
Ståle A Strand
Telefon 37 25 04 48 (09.00-15.00)
Mobil 91 36 49 77 (09.00-15.00)

Enhet for hjemmebaserte tjenester og rehabilitering
Siw-Penny Silvik
Telefon 94 14 15 77

Spørsmål om lønn, utbetaling og timelister
Merkantile støttetjenester
Telefon 37 25 07 00 – resepsjon Feviktun bo- og omsorgssenter
E-post: Jorunn.eilertsen@grimstad.kommune.no

Barneverntjenesten
Marianne Josefsen
E-post: marianne.josefsen@grimstad.kommune.no

Skal du sende melding om noe sensitivt?