Habilitering

Hvem kan få tilbud om habilitering?

Personer med nedsatt funksjonsevne kan søke om habilitering.

Hva er habilitering?

Har du nedsatt funksjonsevne og behov for veiledning, opplæring og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om tjenester.

Formålet med habilitering er at den som mottar tjeneste får mulighet til å leve og bo selvstendig, og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Tjenestene skal bidra til likeverd, integrering, involvering og deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Slik søker du om habilitering

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Søke om habilitering

Avlastning

Hva er avlastning?

Avlastningen er ment å gi omsorgsyter/pårørende mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis. Målet er å hindre utmattelse, gi rom for normal fritid og gi tid til å pleie familierelasjon og sosialt nettverk.

Avlastning kan gis som privat avlastning eller i avlastningsbolig. 
Privat avlastning er familier som tar imot barn for avlastning i sitt eget hjem. 

Slik søker du om avlastning

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Søke om avlastning

Send sikker digital post til kommunen

Grimstad kommune bruker tjenesten eDialog. Det er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger, der du også kan legge ved dokumenter. I denne løsningen kan du sende informasjon som inneholder sensitive personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger.
Du må logge inn med ID-porten (MinID eller BankID). 

Send sikker post