Habilitering

Hvem kan søke om habiliteringstjenester?

Personer med nedsatt funksjonsevne kan søke om habilitering. 

Hva er habiliteringstjenester?

Habiliteringstjenester skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Vi jobber ut fra samfunnsoppdraget om å bidra til likeverd, integrering, involvering og deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det kan gis målrettet miljøarbeid i eget hjem og i heldøgnsomsorgsboliger (HDO). Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess, som skal lede fram til endringer i retning av et bedre liv for dem som mottar tjenester.

Det målrettede miljøarbeidet kan gis i form av: omsorg, helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, atferdskorrigerende tiltak og dagtilbud (arbeids- og aktivitetstilbud).

Den enkelte bruker leier eller eier egen leilighet, og dekker sine utgifter til livsopphold ved hjelp av uføretrygd, bostøtte og lignende støtteordninger.

Avlastning

Hva er avlastning?

Avlastningen er ment å gi omsorgsyter/pårørende mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis. Målet er å hindre utmattelse, gi rom for normal fritid og gi tid til å pleie familierelasjon og sosialt nettverk.

Avlastning kan gis som privat avlastning eller i avlastningsbolig. 
Privat avlastning er familier som tar imot barn for avlastning i sitt eget hjem. 

Slik søker du

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Søke om habiliteringstjenester

Send sikker digital post til kommunen

Grimstad kommune bruker tjenesten eDialog. Det er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger, der du også kan legge ved dokumenter. I denne løsningen kan du sende informasjon som inneholder sensitive personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger.
Du må logge inn med ID-porten (MinID eller BankID). 

Send sikker post

Serviceerklæring 

Kontaktinfo

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
E-post må merkes med "Habilitering"
OBS! ikke send sensitiv informasjon i e-post.

Enhet for habilitering

Send sikker post