Ledsagerbevis

Hva er et ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis er et tilbud fra kommunen. Ledsagerbeviset gir ledsageren fri eller rabattert adgang til endel kultur- og fritidsaktiviteter, og til visse transportmidler. En ledsager er en som skal tilrettelegge for at funksjons- og bevegelseshemmede kan få bedre livskvalitet ved å delta på aktiviteter/arrangementer og annet på lik linje med funksjonsfriske.
Les mer om ledsagerbevis på nettsidene til Helsenorge.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Personer med nedsatt funksjonsevne, sosiale eller andre helsemessige behov, kan søke om ledsagerbevis for å delta på aktiviteter. Dette er et bevis som skal følge deg.
Ledsagerbeviset skal gi din ledsager fri adgang til kultur- og fritidsarrangementer og offentlige transportselskap som godtar ordningen med ledsagerbevis. Det er ingen aldersgrense for å søke.

Et ledsagerbevis varer i fire år. Du behøver ikke søke for å få nytt ledsagerbevis, men du må levere inn kopi av det gamle ledsagerbeviset og nytt passfoto.

Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.
 

Slik søker du

For å søke om ledsagerbevis må du fylle ut søknadsskjemaet under.
I tillegg må du levere passfoto og legeerklæring. Dette kan leveres i ekspedisjonen på Berge gård senter eller sendes i brev til Grimstad kommune, postboks 123, 4891 Grimstad.

Søke om ledsagerbevis

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. 

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Her er  noen steder og aktiviteter der ledsagerbeviset kan brukes:

  • Transportmuligheter: Lokalbusser og Nettbuss ekspressbusser. Bruker betaler og ledsager går gratis. NSB: Bruker må kjøpe vanlig billett og ledsager får 50% på billett.
  • Aquarama
  • Kristiansand Dyrepark
  • Grimstad Kulturhus
    Ledsagerbevis er gyldig på kultur- og kinoforestillinger, 
    Slik kjøper du billetter på kultuhuset når du har ledsagerbevis
  • Frolandia