Ledsagerbevis

Hva er et ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis er et tilbud fra kommunen. Ledsagerbeviset gir ledsageren fri eller rabattert adgang til endel kultur- og fritidsaktiviteter, og til visse transportmidler. En ledsager er en som skal tilrettelegge for at funksjons- og bevegelseshemmede kan få bedre livskvalitet ved å delta på aktiviteter/arrangementer og annet på lik linje med funksjonsfriske.
Les mer om ledsagerbevis på nettsidene til Helsenorge.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Personer med nedsatt funksjonsevne, sosiale eller andre helsemessige behov, kan søke om ledsagerbevis for å kunne delta på aktiviteter. Det er ingen aldersgrense for å kunne søke.

Et ledsagerbevis varer i fire år. Du behøver ikke søke for å få nytt ledsagerbevis, men du må levere inn nytt passfoto.

Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.
 

Slik søker du

For å søke om ledsagerbevis må du fylle ut søknadsskjemaet under.
I tillegg må du levere passfoto og legeerklæring. Dette kan leveres i ekspedisjonen på Berge gård senter eller sendes i brev til Grimstad kommune, postboks 123, 4891 Grimstad.

Søke om ledsagerbevis

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. 

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Her er  noen steder og aktiviteter der ledsagerbeviset kan brukes:

  • Transportmuligheter: Lokalbusser og Nettbuss ekspressbusser. Bruker betaler og ledsager går gratis. NSB: Bruker må kjøpe vanlig billett og ledsager får 50% på billett.
  • Aquarama
  • Kristiansand Dyrepark
  • Grimstad kino
  • Frolandia

Kontaktinfo

Avdeling tjenestekoordinering
Lene Dypvik Kaland
E-post: Lene Dypvik Kaland
Telefon: 37 25 24 07 eller 37 25 24 00