Ergoterapi for barn og unge

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som kan bestå av å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene.  Målet med tilbudet er at barnet skal få en meningsfull tilværelse, føle tilhørighet og delta sammen med andre. 

Hva omfatter tjenesten?

 • undersøkelse og kartlegging
 • oppfølging i hjemmet, i barnehage, på skolen, fritid eller etter behov med for eksempel tilrettelegging av dagliglivet, veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging eller formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler
 • råd og veiledning

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge fra 0-18 år som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen. 
Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema. (PDF, 345 kB) 
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig

  Hva koster det?

  Tilbudet er gratis. 

  Serviceerklæring

  Serviceerklæring ergoterapi

  Kontaktinfo

  Fysio- og ergoterapiavdelingen
  Telefon:
  37 25 03 00
  E-post: 
  ergoterapi@grimstad.kommune.no

  Skal du sende melding om noe sensitivt?