Hjelpemidler

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Personer i alle aldre som har behov for hjelpemidler som kan kompensere for en funksjonssvikt kan søke om hjelpemidler.
 
Hjelpemidler kan bidra til bedre funksjonsevne, økt selvhjulpenhet og/eller til å lette en pleiesituasjon. Behovet for hjelpemidler kan være
midlertidig/kortvarig/akutt, som ved situasjoner etter brudd, operasjon, akutte skader/smerter, under opptrening og så videre. I slike tilfeller er det kommunens hjelpemidler som leies. 
 
Behovet kan også være varig. Det vil si at behovet antas å vare to år eller mer. Hjelpemidler ved varig behov lånes ut fra NAV hjelpemiddelsentral i Aust-Agder.
 
Det gis ikke støtte til hjelpemidler som er vanlige for alle. Du kan imidlertid få støtte til ekstrautstyr som er nødvendig for å kunne ta vanlige ting i bruk. Alt etter hvilke hjelpemidler du trenger, er det ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, helsefagarbeider eller syn-/hørselkontakt i kommunen som søker for deg. 
 

Slik søker du

  • Kortvarig/ akutt behov for hjelpemidler: Kontakt hjelpemiddelltjenesten på Berge gård senter.
  • Varig behov for hjelpemidler: Dersom du har hjemmesykepleie kan du snakke med en fra hjemmesykepleien.
    Hvis du ikke har hjemmesykepleie, kan du ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten på telefon 37 25 03 00.

Hva koster det?

Pris fra 1/1-2023
Hjelpemidler - priser 2023
Type leie Pris
Korttidsleie 107,- pr hjelpemiddel (engangssum)
Langtidsleie fra NAV Gratis
 

Hva skjer videre?

Har du spørsmål om hjelpemidler som er bestilt, som skal leveres tilbake eller som trenger reparasjon, kan du kontakte hjelpemiddeltjenesten på Berge gård senter. Du kan ringe for å avtale henting eller innlevering av hjelpemidler.

Kontaktinfo

Hjelpemiddeltjenesten
Berge gård senter

Underetasjen

Adresse: Tønnevoldsgate 19, 4877 Grimstad

Telefon 95 01 32 39
Telefontid

Mandag-fredag 12.30-14.00

Henting og levering av utstyr
Onsdag 12-14

Vi oppfordrer innbyggere til å hente/levere hjelpemidler selv.