Hjelpemidler

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Brukere i alle aldre som har behov for hjelpemidler som kan avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt kan søke om hjelpemidler.
  • Midlertidig/kortvarig/akutt behov/hastesaker: Dette kan være situasjoner etter brudd, operasjon, akutte skader/smerter, under opptrening og så videre 
  • Varig behov: Der behovet antas å vare to år eller mer 

Hva er hjelpemidler?

Hjelpemidler kan bidra til bedre funksjonsevne, økt selvhjulpenhet og/eller til å lette en pleiesituasjon. 

Det gis ikke støtte til hjelpemidler som er vanlige for alle. Du kan imidlertid få støtte til ekstrautstyr som er nødvendig for å kunne ta vanlige ting i bruk. Hjelpemidler ved varig behov lånes ut fra NAV hjelpemiddelsentral i Aust-Agder. Ergoterapeut, fysioterapeut eller sykepleier i kommunen søker for deg. 
 

Syn- og hørselshjelpemidler

Kommunens syn- og hørselskontakt har kontor på Berge gård senter. 
Ta kontakt dersom du trenger hjelp eller kartlegging.
 

Slik søker du

Korttidsleie:

Kontakt Berge gård senter, ekspedisjonen. 

Varig behov:

Dersom du har hjemmesykepleie: Snakk med en fra hjemmesykepleien.
Dersom du ikke har hjemmesykepleie: Kontakt fysio- og ergoterapitjenesten på telefon 37 25 01 04.

Hva koster det?

Pris fra 1/1-2019
Hjelpemidler - priser 2019
Type leie Pris
Korttidsleie 96,- pr hjelpemiddel (engangssum)
Langtidsleie fra NAV Gratis
 

Hva skjer videre?

Har du spørsmål, kan du kontakte Berge gård senter.
Ekspedisjonen tar imot beskjed og melder videre til hjelpemiddelmontørene.
 
Vareleveranser fra NAV hjelpemiddelsentral i Aust-Agder kommer en gang i uka til Berge gård senter, og hjelpemidlene blir levert til brukerne når de klare for utlevering.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Ekspedisjonen
Berge gård senter
Telefon 37 25 24 00

Adresse
Tønnevoldsgate 19, 4877 Grimstad

Åpningstider

Klokken 9-15