Varmtvannsbasseng

På Berge gård senter er det et varmtvannsbasseng som kan leies av grupper og enkeltpersoner. Du må ha vært i kontakt med ekspedisjonen på Berge gård senter eller fysioterapitjenesten for å kunne bruke varmtvannsbassenget. Kontakt ekspedisjonen på Berge gård senter dersom du har spørsmål om leie.
 
Bassenget holder 35 grader og er 7 x 11 meter. Det leies ut for vår- og høstsemester, og det må søkes per semester.

Søknadsfristen er 15. juni for høstsemester og 15.november for vårsemester. Søknadsfristene blir også utlyst i lokalavisen.
 

Hva koster det?

Varmtvannsbasseng - priser 2020 Pris gjeldende fra 1/1-2020
Varmtvannsbasseng - priser 2020
Type utleie Pris per time Maks personer i bassenget
Formiddagsgrupper Kr 31,- Maks 15 personer
Timeutleie Kr. 357,-

Det er ikke faste priser per halvår. Halvårsprisen er avhengig av hvor mange timer man har brukt bassenget.

Babysvømming

Babysvømming skjer i privat regi i bassenget på Berge gård senter. 
Du kan kontakte Else Kalaoja på telefon 930 08 479 eller Mona Nyheim Aanonsen på telefon 951 79 156.
 

Informasjon om leie av bassenget

  • Grupper som leier bassenget privat, må selv se etter deltagerne og tilkalle hjelp dersom noe skjer. Se prosedyre for ulykke som henger som oppslag i garderoben og ved bassenget.
  • Det tillates max 15 personer inkl. instruktør(er) per klokketime. Det er ikke lov å bade alene, det må være minst 2 voksne til stede.
  • Leietiden er 1 time dersom det ikke er avtalt noe annet. Dette inkluderer av-/påkledning og dusjing før og etter.
  • Leiekontrakten har en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned.
  • Vennligst les reglene for bruk av bassenget før du bader. 

Kontaktinfo

Ekspedisjonen
Berge gård senter

Telefon 37 25 24 00

Spørsmål sendes til:
Turid Ribe