Varmtvannsbasseng

På Berge gård senter er det et varmtvannsbasseng som kan leies av grupper og enkeltpersoner. Bassenget holder 35 grader og er 7 x 11 meter. Dybden varierer fra 0,6 til 1,6 meter. 
 

Målgruppe

Bassenget brukes primært som terapibasseng for fysio- og ergoperapibehandling. 
Kommunen ønsker å prioritere utleie til noen grupper, framfor andre, for eksempel mennesker med kroniske lidelser. Dette kan bety at vi ikke klarer å oppfylle alle ønskene som du/dere eventuelt har.
 

Åpningstider

Mandag til fredag fra klokken 9 til klokken 21 (siste time begynner kl. 20).
 

Disse tidspunktene kan det søkes på

  • Mandager: kl 10, 11, 16, 17 18 og 19
  • Tirsdager: kl 16, 18, 19 og 20
  • Onsdager: kl 9, 10, 11, 12 og 13
  • Torsdager: kl 11, 12,  13, 15, 16, 18 og 20
  • Fredager: kl 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 og 20

Søknadskjema om leie av varmtvannsbassenget

Søknadsskjema kan sendes i brev til Grimstad kommune, postboks 123, 4891 Grimstad eller på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no.
Vennligst ikke skriv sensitiv informasjon i skjemaet eller i e-post. 
 
 

Hva koster det?

Varmtvannsbasseng - priser 2022
Type utleie Pris per time Maks personer i bassenget
Timeutleie 375 15 personer

Det er ikke faste priser per halvår. Halvårsprisen er avhengig av hvor mange timer man har brukt bassenget.

Babysvømming

Babysvømming ved Berge gård senter. 
Kontakt Else Kalaoja på telefon 93 00 84 79.
 

Informasjon om leie av bassenget

  • Grupper som leier bassenget privat, må selv se etter deltagerne og tilkalle hjelp dersom noe skjer. Se prosedyre for ulykke som henger som oppslag i garderoben og ved bassenget.
  • Det tillates max 15 personer inkl. instruktør(er) per klokketime. Det er ikke lov å bade alene, det må være minst 2 voksne til stede.
  • Leietiden er 1 time dersom det ikke er avtalt noe annet. Dette inkluderer av-/påkledning og dusjing før og etter.
  • Leiekontrakten har en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned.
  • Vennligst les reglene for bruk av bassenget før du bader. 

Kontaktinfo

Kontaktperson
Lars Petter Eriksen


Spørsmål sendes til:
E-post: lars.petter.eriksen@grimstad.kommune.no