Varmtvannsbasseng

På Berge gård senter er det et varmtvannsbasseng som kan leies av grupper og enkeltpersoner. Bassenget holder 35 grader og er 7 x 11 meter. Dybden varierer fra 0,6 til 1,6 meter. 

Neste søknadsrunde er for sesongen 2024/2025. Søknadsskjema vil etter hvert legges ut på denne nettsiden, fristen for å søke er i mai 2024.

Målgruppe

Bassenget brukes primært som terapibasseng for fysio- og ergoterapibehandling. 

Kommunen ønsker å prioritere utleie til noen grupper, framfor andre, for eksempel mennesker med kroniske lidelser. Dette kan bety at vi ikke klarer å oppfylle alle ønskene som du/dere eventuelt har.

Hva koster det?

Pris gjeldende fra 1/1-2024
Varmtvannsbasseng - priser 2024
Type utleie Pris per time Maks personer i bassenget
Timeutleie 420 15 personer

Babysvømming 

Babysvømming på Berge gård senter. 
Kontakt Else Kalaoja
Telefon: 93 00 84 79

Svømming for gravide

Er du gravid og ønsker å svømme?
Kontakt Febe Pettersen
Telefon: 41 29 99 10 
E-post: gravidsvomming@grimstad.kommune.no

Informasjon om leie av bassenget

  • Grupper som leier bassenget privat, må selv se etter deltagerne og tilkalle hjelp dersom noe skjer. Se prosedyre for ulykke som henger som oppslag i garderoben og ved bassenget.
  • Det tillates max 15 personer inkl. instruktør(er) per klokketime. Det er ikke lov å bade alene, det må være minst 2 voksne til stede.
  • Leietiden er 1 time dersom det ikke er avtalt noe annet. Dette inkluderer av-/påkledning og dusjing før og etter.
  • Leiekontrakten har en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned.
  • Vennligst les reglene for bruk av bassenget før du bader.