Matlevering

Hvem kan søke om matlevering?

Eldre og andre som ikke selv klarer den daglige matlagningen kan inngå en avtale om å få mat levert hjem. Tjenesten er ikke behovsprøvd.

Hva tilbyr vi?

Matlevering er en avtale om hjemkjøring av mat. Vår sjåfør leverer maten, og tar med bestilling for neste uke.

  • Mandager: strekningen øst i kommunen til sentrum
  • Tirsdager: strekningen fra vest i kommunen til sentrum

Maten blir levert mellom klokken 9.30 og 14.30. 

Dersom du har en sykdom som tilsier at du trenger en bestemt type mat, er det mulig å bestille dette. 

Levering vil starte senest én uke etter inngått avtale. 
Du kan avtale med hjemmesykepleien at de tar med mat fra kjøkkenet.

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2024
Matlevering/middagsombringing - priser 2024
Utkjørt fra kjøkkenet på Frivolltun Pr stk
Middag 80-
Dessert 18,-
Middag beboere Markveien 64,-