Fagnettverk demensomsorg

Demenskoordinator ved sin stilling i utviklingssenteret leder interkommunalt fagnettverk i demens i Agder øst. Det er et tverrfaglig, interkommunalt fagnettverk der alle kommuner er representert. Nettverket møtes til to fysiske samlinger i året og har 25-30 deltakere.

Ressurspersoner som deltar bør ha evne til å ta med seg kunnskap og erfaringer som blir delt tilbake til eget arbeidssted, slik at dette kommer til nytte for flere enn bare dem selv. 

Nettverket skal bidra til kunnskap- og kvalitetsutvikling i kommunene ved at deltakerne møtes og utveksler erfaringer i tillegg til å bli oppdatert på fagstoff. Et viktig delmål er å oppnå større grad av kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten.

Personsentrert omsorg er verdigrunnlaget i demensomsorgen og de Nasjonalfaglige retningslinjene om demens bygger på disse verdiene.
I Agder øst har vi et mål om at den omsorgen vi gir våre brukere skal være personsentrert. 

Nyttige ressurser: 

Har du spørsmål?

Demenskoordinator

E-post: Monica Reiersølmoen
Telefon: 47 63 83 23

Adresse

I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad