Fagnettverk habilitering

Det interkommunale fagnettverket innen habilitering består av ressurspersoner fra alle kommunene i Agder øst. Universitet i Agder og to ansatte fra HAVO Sørlandet sykehus Arendal er også representert. Nettverket møtes til to fysiske samlinger i året og har 20-30 deltakere. 

Nettverket er en arena for samarbeid, kompetanse og erfaringsutveksling. De som deltar i det interkommunale nettverket tar med seg denne kunnskapen tilbake til eget arbeidssted slik at det kommer til nytte for flere.

Nyttige ressurser: