Fagnettverk habilitering

Fagnettverk habilitering ble etablert høsten 2018. Nettverket består av ressurspersoner innen habilitering fra alle kommunene i østre del av Agder. Universitetet i Agder og fylkesmannen er invitert med.
Nettverket er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling innen fagfeltet. 

Nettverket har fokus på mennesker med utviklingshemming, grunnleggende rettigheter, og med tanke på et livsløpsperspektiv.

Det tilstrebes å arrangere to heldagssamlinger i året.

Kontakt

Ingvild Hørte Homme
Vernepleier i Valle kommune
E-post: ingvild.horte@valle.kommune.no