Fagnettverk lindrende omsorg

Formålet med nettverket er å øke kompetansen i kommunene innen fagområdet både i hjemmetjenesten, sykehjem og andre avdelinger. Fokuset er både rettet mot den gamle døende pasient og kreftpasienten.

Det interkommunale nettverket er arena for erfaringsutveksling og samarbeider om gjennomføring av temadager. Samtlige kommuner i Aust-Agder deltar med representanter i nettverket i tillegg til lege, prest, fysioterapeut og ansatt fra SSHF, lindrende avdeling, samt representant fra UiA.

Linker til nyttig fagstoff

Kontaktinfo

Pia Sætra
Kreftkoordinator
E-post: Pia Sætra
Mobil: 48 13 36 20