Fagnettverk lindrende omsorg

Interkommunalt fagnettverk lindrende omsorg

Formålet med nettverket er å øke kompetansen i kommunene innen fagområdet både i hjemmetjenesten, sykehjem og andre avdelinger. Fokuset er rettet mot pasienter som har behov for lindrende omsorg og behandling uavhengig av diagnose. 

Det interkommunale nettverket er en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Samtlige kommuner i Agder øst deltar med ressurspersoner innen lindrende omsorg. Lindrende team ved SSA fysioterapeut og sosionom er også representert.

Nettverket møtes vår og høst.

Lenker til nyttig fagstoff

Kompetanseheving

 • Palliasjonsforum er en videooverført undervisning som sendes fra Sykehuset Telemark til ulike kommuner og sykehus i Helse sør-øst, hver første onsdag i måneden.
  Påmelding til Palliasjonsforum meldes til fagutviklingssykepleier
  Anne Torill Tufte, Palliativ enhet, telefon 35 00 53 69 eller mail nettverk.palliasjon@sthf.no
 • Regional videoundervisning i palliasjon
  Ukentlig digital videoundervisning hver mandag kl. 12.15-13.00
  Primær målgruppe er leger i videreutdanning i palliasjon i region Vest, men temaene er interessante også for andre med interesse for palliasjon. Deltagende institusjoner er Sunniva avdeling på Haraldsplass, Palliativt team på Haukeland, Stavanger universitetssykehus, Førde sykehus, Sørlandet sykehus, Verdighetssenteret og Bergen Røde Kors sykehjem. 
  Her er lenke til oppkobling
  Virtuelt møteroms-ID (6 siffer): 718897, PIN-kode for gjester: 1212
 • E-læring i Grunnleggende palliasjon - NHI - tid: 8 timer.
  Avhengig av at kommunen har avtale med NHI. Betalingskode får du av din leder.