Saksbehandlerforum - fagnettverk

Fagnettverk for saksbehandlere, også kalt “saksbehandlerforum”, er et tverrfaglig, interkommunalt fagnettverk der alle kommuner i Agder øst er representert med saksbehandlere og ledere av tildelingsenheter.

Nettverket er for medarbeidere som jobber med saksbehandling av helse- og omsorgstjenester innen alle fagfelt.

Nettverket skal bidra til kunnskap- og kvalitetsutvikling i kommunene ved å være en arena for samarbeid, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Det er et mål at fagnettverket fremmer god praksis for kommunene som deltar. Videre skal nettverket bidra til implementering av velferdsteknologi.

Forventninger til deltakere:

USHT ønsker at det er ressurspersoner innen sitt fagfelt som deltar i fagnettverket. Ressurspersonene som deltar bør ha evne til å ta med seg kunnskap og erfaringer som blir delt tilbake til eget arbeidssted, slik at dette kommer til nytte for flere enn bare dem selv. 

Faglig fundament:

Veileder for saksbehandling og alle relevante lover og forskrifter. Statsforvalteren i Agder er en viktig samarbeidsaktør for nettverket.

Samlinger:

  • En til to årlige fysiske samlinger, hvorav en av dem i samarbeid med USHT Agder (Vest) og Statsforvalteren i Agder
  • En til to digitale samlinger på Teams

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder ved Koordinering og tildeling i Froland kommune, Marit Bolstad Tveide, leder/koordinerer fagnettverket.

E-post: marit.bolstad.tveide@froland.kommune.no 
Telefon:  47 66 90 88