Saksbehandlerforum - fagnettverk

Saksbehandlerforum er et interkommunalt fagnettverk for dem som jobber med tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Alle kommunene i østre del av Agder deltar i forumet. På nettverkssamlingene får kommunene faglig påfyll og deler erfaringer. Fylkesmannen deltar gjerne på forumet og bistår med det faglige innholdet. 

I prosessen med innføring av velferdsteknologi har saksbehandlerforumet vært med på implementeringen og på å utarbeide rutiner.

Kontaktinformasjon

Marit Bolstad Tveide
Leder tjeneste- og boligkontor
Omsorg, helse og velferd i Froland kommune
Mobil  47 66 90 88
E-post: Marit.Bolstad.Tveide@froland.kommune.no