Forbedringsagentopplæring på Agder

USHT Agder og Sørlandet sykehus samarbeider om forbedringsagentopplæring for ansatte innenfor helse og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. 

Opplæringen baserer seg på Helsedirektoratets Nordiske forbedringsagentutdanning og har 8 måneders varighet med oppstart august.

Målgruppen for opplæringen er personer som ønsker å være pådrivere for forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

Forbedringsagentopplæringen består av digitale og fysiske samlinger, kombinert med veiledninger. Deltakelse på samlinger og veiledninger er obligatorisk. Deltakere skal lede et forbedringsarbeid på egen arbeidsplass, opplæring blir gitt på samlinger og i veiledning. 

Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. 

Samlinger

  • 4 heldagssamlinger fysisk
  • 4 digitale samlinger av 1,5 times varighet
  • 2 digitale samlinger av 3,5 times varighet

Veiledning

Alle deltakere på forbedringsagentopplæringen får tildelt en veileder. Det er planlagt seks timer individuell veiledning for hver deltaker, fordelt utover i opplæringen. Tiden kan deles opp etter behov, men vi anbefaler å følge veiledning som skissert på samling. 

Mesteparten av veiledningen gjennomføres i starten. Det er deltakers ansvar å ta kontakt med veileder og avtale tidspunkt for veiledning. Før første veiledning må du fylle ut et oppsummeringsskjema. Til videre veiledninger oppdaterer du samme skjema (vanligvis de fem siste spørsmålene) og samt A3-skjemaet.

Presentasjoner fra samlinger 2023–2024

Halvdagssamling 2. november

Digital verktøysamling 12. oktober

Digital verktøysamling 28. september

Bonus-kommuner 20. september

Oppstartsamling 29. august og 1. september

Presentasjoner fra samlinger 2022–2023

Digital halvdagssamling 23. mars 2023

Digital verktøysamling 16. februar 2023

Fysisk heldagssamling 19. januar 2023

Digital verktøysamling 8. desember 2022

Digital halvdagssamling 3. november 2022

Digital verktøysamling 13. oktober 2022

Digital verktøysamling 29. september 2022

Bonussamling 22. september 2022

Første samling 31. august og 1. september 2022