Forbedringsarbeid innen helse

På denne siden vil du finne informasjon om forbedringsagentutdanningen og forbedringsmetodikk generelt. 

Det overordnede oppdraget for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

For å bistå kommunene med å ta inn ny kunnskap, innføre nye løsninger og nasjonale føringer tilbyr USHT Agder øst og vest i samarbeid i SSHF regional forbedringsagentutdanning.

Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte.

Kvalitetsforbedring i helsevesenet

Her er en film som beskriver hva det vil si å jobbe med kvalitetsforbedring i helsevesenet.
Film fra Pasientsikkerhetsprogrammet:

Forbedringsspillet

Forbedringspillet er en alternativ måte å bli kjent med noe av teorien rundt forbedringsarbeid. Du kan spille det på pc eller laste ned appen Attensi skills på mobil / iPad. Ved pålogging oppgi bedriftsnavn eller kode: forbedringsspillet.

Ta deg tid til å registrere hvor du jobber slik at du blir med på ledertavlen under min avdeling.

Klikk på bildet for å spille Forbedringsspillet.

 

Forbedringsspillet et spill der du får trening i praktisk forbedringsarbeid - Klikk for stort bilde

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Merethe Andreassen Land
Mobil 98 65 28 55
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder (Øst)
Veileder i forbedringsarbeid

Sølvi J. Bryn
Mobil 91 72 39 97
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder (Øst)
Veileder i forbedringsarbeid

Beate Sørensen
Mobil 91 56 36 32
Veileder av  forbedringsarbeid
USHT Agder (Vest)
Prosjektleder/prosjektmedarbeider