Forbedringsarbeid innen helse

På denne siden vil du finne informasjon om forbedringsagentopplæringen og forbedringsmetodikk generelt. 

Det overordnede oppdraget for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

For å bistå kommunene med å ta inn ny kunnskap, innføre nye løsninger og nasjonale føringer er disse nettsider laget for å dele informasjon og forbedringsmetodikk innen helse, samt tilby opplæring innen forbedringsarbeid.  USHT Agder øst og vest i samarbeid i SSHF tilbyr forbedringsagentopplæring og forbedringsveilederopplæring. 

Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte.

Kvalitetsforbedring i helsevesenet

Her er en film som beskriver hva det vil si å jobbe med kvalitetsforbedring i helsevesenet.
Film fra Pasientsikkerhetsprogrammet:

Forbedringsspillet

Forbedringspillet er en alternativ måte å bli kjent med noe av teorien rundt forbedringsarbeid. Du kan spille det på pc eller laste ned appen Attensi skills på mobil / iPad. Spillet er utviklet med tanke på små flater og egner seg aller best for en smarttelefon eller et nettbrett. 

Her finner du spillet

Du kan søke opp appen “Attensi Skills” på App Store eller tilsvarende. Ved pålogging oppgi bedriftsnavn eller kode: forbedringsspillet. Ved pålogging blir du bedt om å bruke kode, bruk; forbedringsspillet, du kan også skrive helsedirektoratet. 

Ta deg tid til å registrere hvor du jobber, slik at du blir med på ledertavlen under min avdeling.

Har du problemer med å kjøre spillet, finner du brukerveiledning under Trenger du hjelp på inngangssiden. 

 

Forbedringsspillet et spill der du får trening i praktisk forbedringsarbeid - Klikk for stort bilde

Søknad om deltakelse til forbedringsagentopplæring Agder

Har du en forbedringsidé og lyst til å få høynet egen forbedringskompetanse? Nå kan du søke plass på neste kull i forbedringsopplæring på Agder.

Bli en forbedringsagent!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder) og Sørlandet sykehus samarbeider om forbedringsagentopplæring for ansatte innen helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte. Deltakerne vil få dybde kunnskap i forbedringsmetodikk, praktisk erfaring med forbedringsarbeid, veiledning og mulighet til å bli med i nettverk. 

Innhold
Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne lede et forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Samtidig som du lærer forbedringsmetodikk vil du få veiledning underveis. Mellom samlingene skal deltakerne prøve ut verktøy du har lært, for å forsøke å oppnå forbedringer. Det valgte forbedringsarbeidet må derfor være egnet for denne type metodikk, og du må få tid til å teste ut og gjennomføre forbedringsideer i samarbeid med andre i enheten.


Kontakt oss for en prat om forbedringsarbeid
Finn navn på kontaktpersoner nederst på denne nettsiden.

Søknad om deltakelse til forbedringsveilederopplæring

Har du kunnskap innen kontinuerlig forbedring, og lyst til å støtte andre som skal i gang med forbedringsarbeid? 

Bli en forbedringsveileder!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder) og Sørlandet sykehus samarbeider om forbedringsveilederopplæring for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. Deltakerne vil få fordypning i forbedringskunnskap, og lære om grunnleggende metoder innen veiledning.

Innhold
Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsarbeid, primært knyttet til forbedringsagentopplæringen Agder som avvikles parallelt.


Nyttige lenker