Forbedringsarbeid innen helse

På denne siden vil du finne informasjon om forbedringsagentutdanningen og forbedringsmetodikk generelt. 

Det overordnede oppdraget for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

For å bistå kommunene med å ta inn ny kunnskap, innføre nye løsninger og nasjonale føringer tilbyr USHT agder øst og vest i samarbeid i sshf regional forbedringsagentutdanning.

Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte.

Kvalitetsforbedring i helsevesenet

Her er en film som beskriver hva det vil si å jobbe med kvalitetsforbedring i helsevesenet:
her kommer film fra helsedirektoratet. 

Forbedringsspillet

Forbedringspillet er en alternativ måte å bli kjent med noe av teorien rundt forbedringsarbeid. Du kan spille det på pc eller laste ned appen Attensi skills på mobil / iPad. Ved pålogging oppgi bedriftsnavn eller kode: forbedringsspillet.

Ta deg tid til å registrere hvor du jobber slik at du blir med på ledertavlen under min avdeling.

Klikk på bildet for å spille Forbedringsspillet.

Nyttige lenker

Regional forbedringsagentutdanning på Agder 2021-2022

20. oktober 2021 var første samling for deltakere på regional forbedringsagentutdanning på Agder.

Det er totalt 36 påmeldte deltakere fra SSHF og Agderkommunene. Utdanningen har 8 måneders varighet. Alle deltakerne skal jobbe med eget forbedringsarbeid på sin arbeidsplass under hele utdanning.

Søknad for deltakelse på neste års forbedringsagentutdanning vil bli lagt ut på  denne nettsidene og sendt per mail til kommunenes ledere

Oversikt over samlinger i forbedringsagentutdanningen

  • 20. oktober:  09.00-19.00 - Tema: Introduksjon til forbedringsarbeid
  • 10. november: 13.30-15.00 - Digital verktøysamling - Tema: Forstå problemet
  • 24. november: 13.30-15.00 - Digital verktøysamling - Tema:  Målinger/SPC
  • 15. desember: 12.00-15.30 - Digital halvdagssamling- Tema: Brukerstemmen
  • 12. januar 2022: 13.30-15.00  - Digital verktøysamling - Tema: A3. Driverdiagram
  • 16. februar:  09.00-15.30 - Fysisk heldagssamling - Tema: Endringsledelse. Teamarbeid
  • 2. mars: 13.30-15.00 - Digital verktøysamling, Tema: Tavler
  • 20. april: 12.00-15.30 - Digital halvdagssamling - Tema: Presentasjonsteknikk
  • 8. juni: 09.00-15.30 - Fysisk heldagssamling, Tema: Implementering og varig forbedring

Presentasjoner fra samlinger

Digital halvdagssamling 20. april 2022

Verktøysamling 2. mars 2022

Samling 16. februar 2022

Verktøysamling 12. januar 2022

Digital samling 15. desember 2021

Verktøysamling 24. november 2021

Verktøysamling 10. november 2021

Presentasjon fra samling 20. oktober 2021

Veiledning

Alle deltakere på forbedringsagentutdanningen får tildelt en veileder. Det er planlagt fire timer individuell veiledning for hver deltaker, fordelt utover i utdanning. Tiden kan deles opp etter behov, men vi anbefaler at mesteparten av veiledningen gjennomføres i starten. Det er deltaker sitt ansvar å ta kontakt med veileder og avtale tidspunkt for veiledning. Før første veiledning må du fylle ut oppsummeringsskjema. Til videre veiledninger oppdaterer du samme skjema (vanligvis de fem siste spørsmålene).

Regional forbedringsagentutdanning på Agder 2022-2023

USHT Agder og Sørlandet sykehus samarbeider om regional forbedringsagentutdanning for ansatte innenfor helse og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. 

Utdanningen baserer seg på Helsedirektoratets Nordiske forbedringsagentutdanning og har 8 måneders varighet med oppstart 31. august 2022.

Målgruppen for utdanningen er personer som ønsker å være pådrivere for forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

Forbedringsagentutdanningen består av digitale og fysiske samlinger, kombinert med veiledninger. Deltakelse på samlinger og veiledninger er obligatorisk. Deltakere skal lede et forbedringsarbeid på egen arbeidsplass, opplæring blir gitt på samlinger og i veiledning. 

Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. 

Søknadsskjema forbedringsagentutdanningen

Søknadsfrist er 1. mai 2022.

Tilbakemelding på søknader gis innen 13. juni 2022, hvor det vil bli gitt  mer informasjon om oppstart.

Kontaktinfo

Kontaktpersoner for forbedringsagentutdanning Agder øst & vest

Merethe Andreassen Land
Mobil 98 65 28 55
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder øst
Veileder i forbedringsarbeid

Sølvi J Bryn
Mobil 91 72 39 97
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen og USHT Agder øst
Veileder i forbedringsarbeid

Ellida Grøsle Henriksen 
Mobil 46 94 15 69
Pasientsikkerhetskoordinator USHT Agder vest
Veileder av  forbedringsarbeid
Prosjektleder/prosjektmedarbeider