Regional forbedringsagentutdanning på Agder 2022-2023

USHT Agder og Sørlandet sykehus samarbeider om regional forbedringsagentutdanning for ansatte innenfor helse og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. 

Utdanningen baserer seg på Helsedirektoratets Nordiske forbedringsagentutdanning og har 8 måneders varighet med oppstart 31. august 2022.

Målgruppen for utdanningen er personer som ønsker å være pådrivere for forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

Forbedringsagentutdanningen består av digitale og fysiske samlinger, kombinert med veiledninger. Deltakelse på samlinger og veiledninger er obligatorisk. Deltakere skal lede et forbedringsarbeid på egen arbeidsplass, opplæring blir gitt på samlinger og i veiledning. 

Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. 

Mer informasjon om utdanningen (PDF, 655 kB)

Oversikt over samlinger

 • 31. august og 1. september 09.00-16.00 
  (begge dager) Fysisk oppstartsamling, to påfølgende dager
 • 29. september 13.30-15.00 - Digital verktøysamling
 • 13. oktober 13.30-15.00 - Digital verktøysamling
 • 3. november 12.00-15.30 - Digital halvdagssamling
 • 8. desember 13.30-15.00 - Digital verktøysamling
 • 19. januar 09.00-16.00 - Fysisk heldagssamling 
 • 16. februar 13.30-15.00 - Digital verktøysamling
 • 23. mars 12.00-16.00 - Digital halvdagssamling
 • Tidlig mai 09.00-15.30 - Fysisk heldagssamling (i forbindelse med lokal pasientsikkerhetskonferanse)

Veiledning

Alle deltakere på forbedringsagentutdanningen får tildelt en veileder. Det er planlagt seks timer individuell veiledning for hver deltaker, fordelt utover i utdanning. Tiden kan deles opp etter behov, men vi anbefaler å følge veiledning som skissert på samling. Mesteparten av veiledningen gjennomføres i starten. Det er deltakers ansvar å ta kontakt med veileder og avtale tidspunkt for veiledning. Før først veiledning må du fylle ut oppsummeringsskjema. Til videre veiledninger oppdaterer du samme skjema (vanligvis de fem siste spørsmålene) og samt A3-skjemaet.

Presentasjoner fra samlinger

Digital verktøysamling 16. februar 2023

Fysisk heldagssamling 19. januar 2023

Digital verktøysamling 8. desember 2022

Digital halvdagssamling 3. november 2022

Digital verktøysamling 13. oktober 2022

Digital verktøysamling 29. september 2022

Bonussamling 22. september 2022

Første samling 31. august og 1. september 2022