Kompetanse i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder øst

Utviklingssenteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling.
I utviklingssenteret Agder (øst) bidrar vi med kompetansebygging på flere områder gjennom samlinger og kurs, hospiteringer og ulike typer e-læring.

Påmelding til kurs, fagdager og konferanser

Kompetansedeling

Sommervikaropplæring

Hospitering

Utviklingssenteret samarbeider med Kompetansedeling SSHF sine sider. Her legges det ut aktuelle kurs. 

Samarbeid om legemidler på Agder

Riktig bruk av legemidler er viktig for pasientsikkerheten, men utfordrende siden helsepersonell mangler en legemiddelliste i sanntid. Samarbeid og gode rutiner for oppfølging av pasientenes legemiddelinformasjon er viktig.

Hør mer om hvordan helsepersonell jobber for å styrke pasientsikkerheten ved å rette fokuset på kunnskapsbygging, kultur og holdninger til dette viktige innsatsområdet.

 

Kursmateriell fra avholdte kurs

Se kursmateriell for avholdte kurs innen helse og omsorg