Kompetanse i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder øst

Utviklingssenteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling.
I utviklingssenteret Agder (øst) bidrar vi med kompetansebygging på flere områder gjennom samlinger og kurs, hospiteringer og ulike typer e-læring.

Påmelding til kurs, fagdager og konferanser

Kompetansedeling

Sommervikaropplæring

Hospitering

Utviklingssenteret samarbeider med Kompetansedeling SSHF sine sider. Her legges det ut aktuelle kurs. 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

På nettsiden til  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester finner du nyttig kompetanse.