Leve hele livet

Overordnede mål for "Leve hele livet"

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Innsatsområder

  1. Et aldersvennlig Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng og overgang i tjenestene

2023 er siste året av reformen Leve hele livet, som vil erstattes av reformen Bo trygt hjemme fra 2024.

USHT er en del av det regionale støtteapparatet til Leve hele livet-reformen sammen med Statsforvalter, KS, Fylkeskommunen med flere.

Lenke til Statsforvalterens nettsider

Mer informasjon

Her kan du lese mer om Leve Hele Livet

Kontaktinfo

Kontaktpersoner

USHT Aust (øst)
Leder  Silje Bjerkås
Telefon 90 82 02 03

Statsforvalteren i Agder
Seniorrådgiver Geir Evensen
Telefon 37 01 75 25

KS Agder
Anne Charlotte Larsen 
Telefon 241 32 600

Grimstad kommune
Leder  Renate Løland
Telefon 37 25 05 97

Brukerrepresentant
Solveig Nordqvist 

Brukerrepresentant
Stein Torgersen